Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području Medžlisa. Broj članova Izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest. Glavni imam Medžlisa je član Izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa Medžlis i rukovodi radom Izvršnog odbora. Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za Medžlis.

IZVOD IZ BIOGRAFIJA ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

MIZ SANSKI MOST (2022 – 2026):

ALAGIĆ (h. Ćamil i h. Fatima) MIRNES, predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa

Rođen je 13.11.1979. godine u Husimovcima. Po zanimanju diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Zaposlen u Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a, poslovnica Sanski Most. Član je Islamske zajednice u džematu Kruhari-Jezernice.

Do sada je u organima Islamske zajednice učestvovao kroz rad u džematskom odboru džemata Husimovci, te Skupštini Medžlisa IZ Sanski Most. 

Oženjen i otac dvije kćerke.

DERVIŠEVIĆ  (Derviš ef.) AMEL

Rođen je 16.06.1980. godine. Po zanimanju diplomirani medicinski tehničar. Zaposlen u ZU “Dom zdravlja”, Služba hitne medicinske pomoćiČlan je Islamske zajednice u gradskom džematu.Neoženjen.

HASANBEGOVIĆ NEDŽAD

Rođen je 12.01.1968. godine u Sanskom Mostu. Po zanimanju automehaničar, sa radom u struci od kraja agresije do danas. Vlasnik je autootpada i autoservisa „Nećko“ u Krkojevcima. Kroz članstvo i aktivnost u građevinskim odborima, učestvovao u izgradnji džamija u Donjem Kamičku i Krkojevcima. Kroz posebno zapažen doprinos i hizmet, istakao se u toku izgradnje džamije u Krkojevcima.  Oženjen je i otac troje djece.

KRUPIĆ FADIL
Rođen 31.12.1966. u Gornjem Kamengradu. Završio rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Radi u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove kao rudarski inspektor.
U prethodnom mandatu bio je član Izvršnog odbora Medžlisa.
Član je Islamske zajednice u gradskom džematu.
Oženjen i otac troje djece.

AVDIĆ KEMAL
Kandidat za IO ispred džemata Sk. Vakuf, l.o. Rođen 05.01.1971. u S. Mostu. Završio srednju saobraćajnu školu. Zaposlen u građevinskoj firmi „NH Avdić“.
 U više mandata bio član džematskog odbora, Skupštine, kao i Izvršnog odbora Medžlisa. Trenutno vrši funkciju džematskog blagajnika.  Oženjen i otac dvoje djece.

VELIĆ ADMIR
Kandidat za IO ispred džemata Vrše. Rođen  05.09.1975. godine. Po zanimanju šumarski tehničar. Zaposlen u Kantonalnoj upravi za šumarstvo.
U više mandata bio aktivan član organa Islamske zajednice na nivou džemata i Medžlisa. Trenutno vrši funkciju mutevelije džemata Vrše.
Oženjen i otac 4 djece.

KAZIĆ ELVIR
Rođen 05. 06. 1977. god. u Sanskom Mostu.
Završio srednju elektro-tehničku školu. Vlasnik je firme koja se bavi elektroinstalacijama. 
Aktivan član džemata Čaplje i trenutno obnaša dužnost blagajnika u džematu. 
Oženjen i otac dvoje djece.

KALTAK FADIL
Rođen 08.01.1962. godine u Okreču. Završio peti stepen srednje škole, smjer  elektromehaničar  za elektroenergetska  postrojenja. Trenutno zaposlen u firmi „Hercegovina lijek“ u Sanskom Mostu.
 U tri mandata bio član džematskog odbora, te član Skupštine, kao i Izvršnog odbora Medžlisa.
 U džematu Okreč vrši funkciju džematskog blagajnika.
Oženjen je i otac troje djece.

MUVEDET ef. VUKOVIĆ

Muvedet-ef. Vuković, MA imam je džemata Husimovci. Završio je GHB medresu u Sarajevu, te Islamski pedagoški fakultet u Bihaću na kojem je uspješno odbranio i master rad. Obnašao je funkciju predsjednika Udruženja ilmijje u više mandata, te funkciju člana IO Medžlisa u prethodnom mandatu.Oženjen je i otec četvero djece.

SENAD EF. OMIĆ

Senad-ef. Omić je imam džemata Zdena. Završio je medresu „Dr. Ahmed Smajlović“ u Zagrebu, te Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, na kojem je položio i sve ispite postdiplomskog magistarskog studija.  Obnašao je funkciju člana IO Medžlisa u viša prethodnih mandata, te koordinatora socijalnih i humanitarnih aktivnosti Medžlisa u SF „Berićet“ u periodu 2014 -2020. godina. Dobitnik je Medžlisovog priznanja „Najmuallim“ 2012. godine, te priznanja „Najuspješniji imam, hatib i muallim“ 2021. godine.  Oženjen je i otac dvoje djece.

MUHAMED EF. HADŽIĆ

Muhamed-ef. Hadžić je imam džemata Demiševci. Završio je GHB medresu u Sarajevu i Islamski pedagoški fakultet u Zenici.Urednik je Medžlisove nedjeljne emisije „Radio mekteb“, te koordinator Ureda za društvenu brigu pri Medžlisu od 2020. godine.  Oženjen je i otac dvoje djece.

 

IZVOD IZ BIOGRAFIJA ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

MIZ SANSKI MOST (2018 – 2022):

JAKUPOVIĆ NURIJA, predsjednik IO

Mr. Nurija Jakupović je rođen 02.05.1954. godine. Završio je Fakultet političkih nauka u Zagrebu, gdje je i magistrirao. Prije agresije, radio je u vojnoj industiriji u N. Travniku, a nakon agresije u policijskoj upravi S. Most, gdje je obnašao i funkciju načelnika Policijske uprave. U toku agresije stavlja se u službu odbrane Domovine, te obnaša dužnost člana najuže Komande sedmog korpusa Armije R BiH. U toku, a i nakon agresije na našu Domovinu, bio je jedan od najbližih saradnika rhm. generala Mehmeda Alagića. U više mandata bio je član džematskog odbora džemata D. Kamengrad, Sultan Mehmed Fatih . Oženjen je i otac dvoje djece.

BEHREMOVIĆ SAMIR
Rođen je 06.02.1968. u Sanskom Mostu. Završio Srednju mašinsku u S. Mostu, te ekonomski fakultet u Prijedoru. Radi kao direktor „Sarajevo osiguranja“. U prethodnom sazivu bio delegat Skupštine Medžlisa. Oženjen je i otac dvoje djece.
HASANBEGOVIĆ SMAIL
Rođen 01.03.1960. u Kamičku. Završio Gimnaziju u S. Mostu. Uposlenik je Centra za socijalni rad. Oženjen i otac dvoje djece.
HOTIĆ ENES
Rođen 02. 04. 1980., u Bosanskom Novom. Završio Ekonomski fakultet u Travniku. Bavi se filmskom produkcijom skoro dvije decenije. Autor i režiser deset dokumentarnih filmova koji govore o stradanju Bošnjaka u proteklom ratu. Veoma aktivan u promociji univerzalnih vrijednosti islama. Oženjen je i otac troje djece.
KRUPIĆ FADIL
Rođen 31.12.1966. u G. Kamengradu. Završio rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Radi u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, kao rudarski inspektor. Oženjen je i otac troje djece.
VELIĆ ADMIR
Rođen 05.09.1975. godine. Po zanimanju šumarski tehničar. Zaposlen u Kantonalnoj u pravi za šumarstvo. U više mandata bio aktivan član organa Islamske zajednice na nivou džemata i Medžlisa. Trenutno vrši funkciju mutevelije. Oženjen i otac 4 djece.
AVDIĆ KEMAL
Rođen 05.01.1971. u S. Mostu. Završio srednju saobraćajnu školu. Zaposlen u građevinskoj firmi „NH Avdić“. U više mandata bio član džematskog odbora i Skupštine Medžlisa. Trenutno vrši funkciju džematskog blagajnika. Oženjen i otac dvoje djece.
BENIĆ DŽEVAD
Rođen 26.10.1977. godine u Sanskom Mostu. Završio srednju građevinsku školu u Ljubljani. Član džematskog odbora u prošlom mandatu, na džematskog blagajnika. i član Skupštine Medžlisa u dva mandata. Oženjen i otac troje djece.
KERANOVIĆ MUMIN
Rođen 05.06.1966. Završio srednju metalsku školu u S. Mostu. Trenutno zaposlen u JP „Vodovod“. U dva mandata bio član džematskog odbora, te vršio funkciju predsjednika džematskog odbora. U više mandata bio zastupnik u Skupštini Medžlisa. Veoma aktivan u sportskom društvu i Mjesnoj zajednici. Otac je troje djece.


Pored navedenih članova iz reda džematlija, članovi IO iz reda uposlenika su:
VUKOVIĆ ef. MUVEDET, imam u džematu D. Kamengrad, „Nova džamija“;
HASIĆ ef. IBRAHIM, imam u džematu Čaplje;
OMIĆ ef. SENAD, imam u džematu Zdena.
Glavni imam (Mirza ef. Žerić)  je član Izvršnog odbora po položaju (sa pravom glasa), kao i predsjednik Ilmijje, Selmir ef. Hurić (bez prava glasa).

Podijeli