U sklopu Medžlisa Sanski Most posluje i firma d.o.o. “Hajrat” koja se prevashodno brine o poslovanju vakufske (gradske) pijace koja je vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most. 

Direktor “Hajrata” je Senad Ramić, kontakt telefon:  +387-(0)61-61-524-082. 

PJ “Nur” 

U sklopu firme “Hajrat” djeluje poslovna jedinica “Nur”, koja se bavi isključivo pokopnim uslugama, te prevozom umrlih unutar Bosne i Hercegovine i iz inostranstva. 

Naše pokopno preduzeće je prepoznato po efikasnom i korektnom obavljanju kompletnih usluga vezanih za dostojanstven i u skladu sa propisima islama ispraćaj merhuma na Ahiret.  

Preduzeće posluje sa dva transportna kombi vozila. 

Kontakt osoba za sve informacije oko prevoza i ukopa umrlih osoba je Šistek Mehmed: +387-(0)61-162-751. 

 

Podijeli