Oznaka: bio je Samed ef. Omanoviæ. Slijedili su ga Adem ef. Mrahoroviæ