Oznaka: Džemat vrhpolje U džematu Vrhpolje svake godine se održava manifestacija Dani otpora 1992.