Oznaka: Mirni protesti u znak podrške palestinskom narodu