Oznaka: O muslimanskom pravu na život u Evropi odlučivat će se glasanjem