Oznaka: što je vjerovatno i jedan od razloga da je u sklopu organiziranih seminara Udruženja ilmijje za imame