ZAŠTO TREBAM SVOJU DJECU UPISATI U MEKTEB ?

   

    Navikli smo da postavljamo pitanje ZAŠTO, jer hoćemo da znamo svrsishodnost, razlog iii potrebu onoga što radimo. Ako možda postavljate pitanje ZAŠTO MEKTEB ili ako se možda dvoumite biste li ili ne upisali svoje dijete u mekteb, mi vam nudimo nekoliko odgovora, koji će vam nadamo se pomoći da se odlučite i odbacite svaku dilemu. Tih odgovora naravno, ima kudikamo više, a vjerujemo da su i ovih nekoliko, sasvim dovoljni da u vama prevagne odluka ZA MEKTEB!

1. Zato što je jedna od glavnih islamskih dužnosti – svoju djecu podučiti osnovnim isiamskim propisima i odgojiti ih u duhu islama. Muhammed a. s. je rekao: "Roditelj je obevezan prema djetetu: da mu da lijepo muslimansko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kad dođe vrijeme za to."

2. Zato što hoću sebe i svoju djecu da sačuvam od džehennemske vatre koja će biti strašna kazna za one koji se ogluše o Allahove dž. š. propise. Allah dž. š. kaže u Kur'anu: "0 vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogl i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijeda neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. " (Et ? Tahrim, 6. ajet)

3. Zato što želim da iza sebe ostavim fino i u islamu odgojenu djecu koja će i poslije moje smrti učiti fatihu, jasin ili hatmu i upućivati dovu Allahu dž. š. svojim roditeljima za oprost. Muhammed a. s. je rekao: "Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevaba za dobra djela osim u 3 slučaja :

– ako je iza sebe ostavio valjano i hairli u islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini,
– ako je ostavio trajnu sadaku – vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i
– znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti."

4. Zato što želim da moja djeca upoznaju i zavole osnovne isiamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju. Želim da moja djeca nauče klanjati namaz, da nauče učiti Kur´an, da nauče kako će i na riječi i na djelu biti muslimani. Želim da budu sretni i ponosni što pripadaju Ummetu islama, a ne, ne daj Bože da se toga stide. Allah dž. š. kaže u Kur'anu: "Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz i istraj u tome. Mi ne pitamo tebe za nafaku. Mi ćemo ti nafaku osigurati! A samo one koji se Allaha budu bojaii i grijeha klonili čeka lijep svršetak. " (Kur´an, sura Taha, 132. ajet)

5. Zato što želim da moja djeca upoznaju šta im je kao muslimanima halal ? dozvoljeno, a šta haram ? zabranjeno činiti, jer će samo ako budu poštovali halal i haram biti sretni i na ovom i na budućem svijetu. Želim da nauče kakvo je zlo alkohol, droga, prostitucilja, krađa, laž, sijanje smutnje, ogovaranje itd. i da se toga klone.

6. Zato što želim da se moja djeca druže i upoznaju sa drugom muslimanskom djecom i da se kada dođe vrijeme za to, inšaallah ožene muslimankom iii udaju za muslimana. Loših primjera koji nas kao roditelje trebaju zabrinuti u ovom pogledu ima nažalost na pretek.

7. Zato što želim da moja djeca izgrade privrženost prema džematu i Islamskoj zajednici, prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini, Sandžaku ili Kosovu i prema svemu drugom što je napredno i humano.

8. Zato što sam svjestan da škole obrazuju djecu, a da ih ne odgajaju, posebno ne u islamskom duhu. Naprotiv, svjestan sam kakav štetan i razarajući uticaj na duše djece imaju mediji, društvo i sredina gdje živimo. Muhammed a. s. je rekao: "Koga , kako treba, ne odgoje roditelji, odgojiće ga vrijeme." Ja neću da odgoj svoje djece prepuštam slučaju i vremenu!

9. Zato što mi je jasno, da mi u nastojanju da djecu islamski odgojim i usmjerim najbolje može pornoći upravo mekteb i stručna pomoć imama – muallima.

 

CILJ I ZADACI MEKTEBSKE NASTAVE

Cilj Mektebske nastave je:

– da upozna polaznike mektebske nastave sa sistemom islamskih vrijednosti i formira kod njih stav kako da isti primjenjuju u svim životnim situacijama i tako se ostvari Allahova, dž. š., poruka: Allahu je prava vjera jedino islam. (Kur´an, sura Ali'Imran, 19. ajet) i … zadovoljan sam da vam islam bude vjera.. (Kur´an, sura EI?Maide, 3. ajet)

Zadaci Mektebske nastave su:

– da upozna polaznike, imajući u vidu njihova interesovanja, sklonosti i sposobnosti, s osnovnim islamskim propisima, te da ih osposobi da shvate i usvoje smisao i višestruku opravdanost islamskih propisa;

– da im pored upoznavanja sa stvaralačkim snagama razvoja islama, pravilno objasni kako bi shvatili i formirali stav o ulozi svakog muslimana u sklopu tih stvaralačkih snaga;

– da pomogne polaznicima meklebske nastave da shvate i usvoje suštinu islamskog učenja i da prktično primjenjuju šerijatske propise;

– da razvije i formira stav o svjesnoj i aktivnoj Ijubavi prema Allahu dž. š., opredjeljenost putu Muhammeda, a.s., i privrženost prema Islamskoj zajednici, svojoj domovini Bosni i Hercegovini kao i prema svemu što je napredno i humano;

– da polaznike osposobi da na osnovu savladanog gradiva i odgovarajućeg stepena znanja mogu samostalno koristiti islamsku literaturu;

– da kod polaznika formira uvjerenje o svjesnom pripadanju Islamskoj zajednici, odnosno Ummetu Muhammeda, a. s., i razvije kod njih stav odlučnosti za njegovanje i očuvanje islama i njegovu primjenu u svim oblicima svakodnevnog života;

– da kod učenika formira uvjerenje rodoljubivosti, tolerantnosti, poštivanja i cijenjenja svake ličnosti bez obzira na njezino uvjerenje.

 

Poštovani roditelji!

Ne sumnjamo da vam je san da imate djete koje ce vas poštovati.

Znamo da želite dijete koje ce sebe cijeniti.

Sigurno bi ste željeli da vaše dijete poštuje druge ljude.

Žarko želite da vam dijete bude uredno,cisto i obrazovano.

Sve ovo se postiže samo sa jednim a to je;ISLAM ,jer;

Islam nas uci, da je Allah dž.š.Gospodar svemu,da je On pocetak svega i da Mu se treba pokoravati.

Islam nas uci, da su roditelji ti koji nas bez naše volje donose na ovaj svijet,da nas vole i da se za nas brinu, za to im tu pažnji i ljubav treba uzvratiti.

Islam nas uci, ko smo, kakve su naše obaveze i dužnosti i kud cemo poslije smrti,a sve to proizvodi samopoštovanje.

Islam nas uci, da su svi ljudi Božija stvorenja i zaslužuju duboko poštovanje bez obzira na vjeru,rasu ,naciju,porijeklo i rod.

Islam nas uci,da je svijet u kome živimo dar covjeku i taj dar zaslužuje humanost i brižnost. Islam nas uci, da je cistoca tjela odijela i stana,vrlina i obaveza a obrazovanje je imperativ svakom muslimanu

 

Uvaženi roditelji! Mekteb je, mjesto gdje ce vaše dijete kroz mektebsku nastavu upoznati vjeru, poduciti se njezinim propisima,uciti o svojoj kulturi i tadiciji,cuvati svoj maternji jezik, a uz to upoznati se i družiti.

Mektebska nastava se izvodi subotom i nedjeljom prije podne a njom su obuhvacena djeca predškolskog uzrasta pa do omladine, s tim da su prema uzrastu i stepenu znanja podijeljena u grupe.

Mektebska nastava je besplatna za sve clanove Islamske zajednice, a i za one koji nisu jer ce postati clanovima.

Mektebska nastava je put do odgojena i obrazovana djeteta.

Podijeli