Piri Reisov kod

U stara vremena pomorci su plovili samo u blizini obale i oko otoka da se ne bi izgubili na otvorenom moru.

Zbog toga su izdavani priručnici – portolani koji su sadržavali korisne informacije o lukama, uvalama, plovnim putevima s prvim geografskim kartama. Međutim pomorski priručnik osmanskog pomorca Piri Reisa isticao se nad ostalim. Njegov Kitabi-i-Bahriye (Knjiga o pomorskim stvarima) sa više od 200 velikih i vrlo preciznih karata iz 1526. godine bio je izuzetan jer je sadržavao vrlo detaljne tekstualne opise koji su nadopunjavali, objašnjavali, priložene geografske karte. I do današnjih dana ostalo je mnogo nerazjašnjenih znakova i tajnih kodova koje je Piri Reis unosio u svoje karte, a posebna je misterija kako je s ondašnjom tehnologijom uspio nacrtati vrlo precizne karte cijelog Mediterana, pa čak i obala Južne Amerike.

(preporod.com)

Podijeli