Najveća investicija u istoriji grada nadomak ostvarenja

 

Sanski Most je nadomak realizacije jednog od najznačajnijih projekata u svojoj istoriji čija je vrijednost procjenjena na 21 milion eura. 

Holandsko njemačka korporacija, koju čine firme „La scheval noir“ iz Den Haga i „Centurion project menagment“ iz Berlina, zainteresovana je za izgradnju fabrike za preradu krutog otpada u Sanskom Mostu. U te svrhe osnovali su i registrovali u Sanskom Mostu firmu pod nazivom „Konar“, u čijoj će nadležnosti biti realizacija ovog projekta. Potpisan je i preliminarni ugovor sa lokalnim vlastima i Javnim komunalnim preduzećem „Sana“, što svjedoči o ozbiljnosti inostranog partnera.  

Prema riječima direktora JKP“ Sana“, Senada Mešanovića, realizacijom ovog projekta Sanski Most bi dugoročno riješio pitanje odlaganja krutog otpada.

„Radi se o fabrici gdje bi se otpad koristio kao pogonsko gorivo za proizvodnju bio dizela, koji bi se potom plasirao na zapadnoevropsko tržište. Proizvodnja bi se odvijala u skladu sa svjetskim ekološkim standardima, a koristile bi se sve vrste krutog otpada.“, istakao je Mešanović.

Tehnički direktor JKP „Sana“, Ahmet Paunović, ističe kako Sanski Most raspolaže dovoljnim kapacitetima za nesmetan rad buduće fabrike. „Svjesni smo kakve nam probleme stvara sadašnja gradska deponija gdje se smeće odlaže poslednjih trideset godina. Ovo je prilika da konačno riješimo ovaj problem.“, istakao je Paunović.  

U slučaju da dođe do realizacije ovog projekta, općina Sanski Most bi njemačko holandskoj korporaciji ustupila koncesiju za korištenje otpada u narednih osamnaest godina. Istovremeno, lokalna vlast bi obezbjedila investitorima sve neophodne uslove za izgradnju proizvodnih kapaciteta, kao što su odobrenja, građevinske dozvole i slično. Zauzvrat, investitor bi za potrebe rada JKP „Sana“ obezbjedio potpuno nova vozila za prevoz i odlaganje smeća. Procjene su da na lokalitetu sadašnje gradske deponije postoje dovoljne količine smeća za proizvodnju u narednih dvanaest godina. 

Inače, projektovani kapaciteti fabrike iznosili bi devedeset tona smeća dnevno. Ukoliko bi došlo do realizacije ovog projekta, Sanski Most, ali i susjedni Ključ, mogli bi dugoročno riješiti problem odlaganja krutog otpada. Istovremeno, ovo bi bila najskuplja investicija u istoriji ovog grada.

Zlatan Èekić

(mojasana.ba)

Podijeli