Prvi čovjek hodao uspravno prije 1,5 miliona godina?

tragovi_fosilni
U Ileretu u Keniji pronađeni su fosilni ostaci tragova za koje se vjeruje da su ih ostavili neki od prvih ljudi koji su hodali uspravno, kao što mi hodamo danas. Tragovi su stari 1,5 milion godina, a radi se o drugom najstarijem tragu ljudske noge ikad nađenom. U Ileretu u Keniji pronađeni su fosilni ostaci tragova za koje se vjeruje da su ih ostavili neki od prvih ljudi koji su hodali uspravno, kao što mi hodamo danas. Tragovi su stari 1,5 milion godina, a radi se o drugom najstarijem tragu ljudske noge ikad nađenom.

Otkriće je u časopisu Science objavila grupa znanstvenika pod vodstvom Matthewa Benneta sa Sveučilišta Bornemoouth u Velikoj Britaniji.

6 miliona godina prije Krista

Analiza kostiju hominidnih nogu i zdjelica govori nam kako su ljudski preci naučili hodati uspravno još prije 6 miliona godina, ali već se dugo raspravlja o tome je li to bio pravi hod kakvog danas koristimo i mi, ili se radilo o primitivnijem geganju, kao kod čimpanza.

U Tanzaniji su nađeni tragovi stopala australopiteka stari gotovo 4 miliona godina, ali budući da ti tragovi pokazuju više sličnosti s velikim majmunima nego sa stopalima današnjih ljudi, pretpostavlja se da prijelaz na ljudski hod nije došao sve do prije 1,9 miliona godina i našeg izravnog pretka, homo erectusa.

Problem je bio u tome što je dosad bilo jako malo očuvanih tragova stopala koji bi potvrdili takvu tezu. Otisci stopala nađeni u Keniji, za koje se vjeruje da su pripadali homo erectusu i čija se starost procjenjuje na oko 1,5 miliona godina zato su jako važni.

Stopalo prvi korak u evoluciji prema modernom čovjeku

Analiza otisaka utvrđuje veličinu, razmak koraka i dubinu otisaka, te način hoda. Milion i pol godina stari homo erectusi koristili su pri odrazu nožni palac i ravnomjerno su raspoređivali težinu između palaca obje noge. To je način hoda modernih ljudi, a tragovi stopala homo erectusa pokazuju i kako su se ona razvila da budu puno sličnija našima nego onima velikih majmuna.

Uz ljudske, nađeni su i tragovi životinja koje su živjele u tadašnje vrijeme. Znanstvenici kažu kako tragovi daju fantastičan uvid u vrijeme u kojemu je homo erectus živio, a zajedno s drugim fosilnim ostacima može se prilično precizno odrediti njegov izgled i način ponašanja. Iako je razvio stopala slična našima i počeo se s drugim životinjama boriti za hranu, homo erectus imao je primitivni oblik ramena i zdjelice, što bi reklo da je stopalo bilo jedan od prvih evolucijskih koraka prema današnjim ljudima.

( Svevijesti)

Podijeli