Igrom do pisanja

olovka
Ovladavanje vještinom pisanja je za dijete veoma važan korak u životu. Glavnu ulogu u tome ima fina motorika, čiji razvoj treba podsticati tokom čitavog djetinjstva, odnosno prije nego što dijete pokaže interesovanje za samu olovku.

Motoričke vještine

Za uspešan rast i razvoj svakog djeteta od velike važnosti je razvijanje njihovih motoričkih vještina. Na potpuno prirodan način, djeca vole da se kreću i istražuju svijet koji ih okružuje zahvaljujući svom izvanrednom “prevoznom sredstvu” koje čini njihovo tijelo. Veliku ulogu u tome ima igra kroz koju dijete razvija svoje veštine.

Kada se govori o motoričkim vještinama, treba razlikovati krupnu i finu motoriku. Krupna motorika je sposobnost produkovanja pokreta ruku, nogu ili tijela sa određenom kontrolom. Igre na otvorenom, igre loptom, skakanje, plesanje, plivanje ili trčanje su aktivnosti koje podstiču razvoj krupne motorike kod djece. One takođe podstiču razvoj koordinacije, ravnoteže i istovremeno pomažu djetetu da razvije dobru percepciju svog tijela u prostoru.

djeca_igraFina motorika je sposobnost da se prave precizni sitni pokreti rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka. Fina motorika se razvija sa uzrastom – od početnih nespretnih pokušaja djeteta da samostalno koristi kašiku, pokreti ruke tj. šake vremenom postaju precizniji, sve do momenta kada dijete može da uzme olovku i da je kontroliše, tako da uspijeva da napiše slova između dvije linije!

Fina motorika je od suštinskog značaja za pisanje što predstavlja dovoljan razlog da se obrati pažnja na razvijanje te vještine i kod kuće, mnogo prije polaska u školu.

Igre na ranom uzrastu

Počevši od druge godine, moguće je predlagati djeci brojne aktivnosti koje podstiču razvoj fine motorike. Evo nekih od njih:
tijesto za modelovanje ili plastelin
nizanje perlica ili dugmića
provlačenje pertli kroz otvore, zakopčavanje-otkopčavanje dugmadi
sakupljanje sitnih predmeta ili iscjepkanih papirića
crtanje, bojenje, sjeckanje, lijepljenje
oblačenje malih lutaka
građenje konstruktorima
origami

Ovakve aktivnosti treba da budu dio svakodnevne igre malog djeteta jer doprinose jačanju mišića šake, njene spretnosti, razvijanju koordinacije oko-ruka, razvoju opažanja i koncentracije što je preduslov savladavanju vještine pisanja.

Igrom do pisanja

writing.7142337_stdU godini pred polazak u školu može se početi sa sistematičnim vježbama pripreme za pisanje. Na našem tržištu postoji mnoštvo radnih svesaka, pisalica, žvrljalica koje nude različite zadatke. Prije nego što se napravi izbor i počne rad sa detetom treba obratiti pažnju na njihovu preglednost, na redosled i težinu vježbi i prilagoditi ih svakom detetu ponaosob.

U ovom periodu može se nastaviti sa svim igrama koje doprinose razvijanju mišića šake – dajte djetetu tanju žicu da je savije i napravi nakit, da vezuje čvorove od kanapa različite debljine, da sjecka, lijepi, mijesi, da pravi figurice od papira i sl.

Da bi dijete naučilo da pravilno drži olovku i steklo sigurnost u povlačenju linija, treba mu omogućiti rad pomoću lenjira i šablona različitih oblika. Neka povlači linije različitih dužina, boja, paralelne, ukrštene, isprekidane i sl. Neka napravi crtež spajanjem zadatih tačaka.

Prije nego što se djetetu daju elementi slova, potrebno je da ovlada zaobljenim i krivim linijama. Započnite crtanje talasa a ono neka nastavi! Pokušajte da nacrtate opruge različitih dužina, puža sa velikom kućicom. Postepeno uvodite vežbe koje traže veću preciznost u radu tipa lavirinta, spajanja linijom parova sličica i sl.

Ovladavanje horizontalnim i vertikalnim ravnim linijama može se podsticati kroz različite crteže koje dijete treba da dopuni. Uz zahtjev da “bude uredno”, da ne prelazi zadatu liniju, dijete će dopuniti crtež kiše, grane od jelke, prugu, šare na “čarobnom” ćilimu, šare na vazi…

Za uspješno usvajanje gradiva iz gotovo svih predmeta veoma je važno raditi na razvoju prostorne orijentacije djeteta. Za što bolji razvoj prostorne orijentacije zahtevajte od djeteta da se precizno izražava kada opisuje mesto predmeta u prostoru. Nacrtajte seriju domina koje, umesto uobičajenog obilježja, imaju neobične šare – crtajući identične, dijete će istovremeno vježbati opažanje, pamćenje, prostornu orijentaciju i pripremati se za pisanje!

Na kraju, predlažemo elemente slova, tj. vježbe pomoću kojih će se dječiji slobodni pokreti po papiru uvesti u prostor linijature. Upoznajte dijete sa elementima štampanih i pisanih slova, neka ih ispiše po uzoru na one koje ste mu zadali, trudeći se da bude što preciznije (oblik, veličina i razmak zadatih elemenata).

Vremenom, pokreti ruke djeteta biće sve sigurniji. Uz vašu pomoć, pravilno će držati olovku u pokušaju da vam napiše neku poruku, čestitku za rođendan, izraz ljubavi… Postoji li nešto ljepše od toga?!

I za kraj, još nešto da dodamo:

Najbolja priprema za pisanje jeste igra. Ali, ne bilo kakva igra, nego ona u kojoj je djete zaposleno, u kojoj razvija svoja čula i u kojoj stiče potrebne vještine. Zato je dobro da svaku od navedenih vježbi povežete sa nekim događajem (npr. crtanje talasa sa vašim boravkom na moru), pričom ili aktivnošću; podstaknite dijete da po završenom “zadatku” doda svoje elemente, da upotpuni crtež, ohrabrite ga i pohvalite.

Ako je djetetu neka igra preteška, ne insistirajte, igrajte se onoga što dijete može!

(tekst preuzet iz časopisa “Tragovi”)

Podijeli