Sjednica Rijaseta Islamske zajednice

sjednica-rijaseta-29.12.09-1
Sarajevo, 30.decembar 2009. (MINA) – Dvanaesta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pod predsjedavanjem reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića održana je u Sarajevu 29. 12. 2009. godine. Sjednici su prisustvovali zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet Spahić, članovi Rijaseta, muftije i rukovodioci stručnih službi Rijaseta.

Nakon sadržajne diskusije i uz preporuku Uredu za hadž da permanentno radi na unapređenju organizacije i otklanjanju uočenih slabosti, Rijaset je usvojio Izvještaj o organizaciji hadža u 2009. godini. Preporučeno je da se u narednom periodu više pažnje posveti edukaciji hadžija, posebno ibadetskoj i duhovnoj dimenziji hadža.

Rijaset je razmatrao Izvještaj o realizaciji akcije uplate kurbana u 2009. godini. Akcija je ocijenjena uspješnom, svi kurbani su zaklani na vrijeme i u skladu sa šerijatskim propisima. Kurbani su nabavljeni u Bosni i Hercegovini, a kurbansko meso je, nešto manje od 97 tona, podijeljeno na 55 lokacija na području cijele Bosne i Hercegovine.

Usvojen je Pravilnik o polaganju stručnih ispita profesora i odgajatelja u medresama, Nastavni plan i program vjeronauke za VII razred osnovne škole, data je saglasnost za izradu udžbenika po ovom planu i programu i prihvaćena je inicijativa Vjerskoprosvjetne službe o programu rada mekteba za odrasle.

Članovi Rijaseta su informirani o saradnji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i jednog od najstarijih islamskih univerziteta „Al-Azhar” u Kairu i prihvaćen je prijedlog da se 2011. godine u Sarajevu organizira zajednička naučna konferencija o doprinosu ovog univerziteta islamskom obrazovanju i mišljenju na Balkanu.

Rijaset Islamske zajednice, nakon saglasnosti Sabora, donio je odluku da se Prijedlog Ugovora između Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine uputi Predsjedništvu BiH radi stavljanja u proceduru i potpisivanja, kako je to učinjeno sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom.

Rijaset Islamske zajednice očekuje od nadležnih državnih organa da se poštuje Ustav i zakonitost i da se nikada vlastita korist ne pretpostavljaja zajedničkom dobru i da svako radi svoj posao savjesno i odgovorno.

Rijaset Islamske zajednice odaje priznanje svim imamima, hatibima, muallimima i drugim zaposlenicima Islamske zajednice na njihovoj međusobnoj saradnji i naporima za dobrobit islama, muslimana i institucija Islamske zajednice i njihovom odbacivanju pokušaja neodgovornih pojedinaca i grupa da vlastitu odgovornost za stanje u našem narodom i državi fakturišu Islamskoj zajednici i njenim predstavnicima.

Sjednica-Rijaseta-29.12.09

Rijaset Islamske zajednice podsjeća da odgovornost za ono što je dobro i ono što je loše moraju preuzeti oni koji su dobili izborni legitimitet i povjerenje naroda da će štiti njegove ineterese i koji su obećali da će predano raditi na prosperitetu, socijalnoj i društvenoj pravdi.

Islamska zajednica osuđuje svaki pokušaj stvaranja konfuzije i zabune među muslimanima, ohrabruje i odlučno podržava aktivnosti koje podstiču i grade povjerenje, jačaju saradnju među Bošnjacima, doprinose postizanju potrebnog političkog i nacionalnog jedinstva i konsenzusa oko minimuma temeljnih interesa i principa, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Podijeli