Sujevjerje ili praznovjerje

sujevjerje

 

Hvala Uzvišenom Allahu, salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu a.s.,njegovoj porodici, uzoritim ashabima i svim dobrim Allahovim robovima.

 

Nepoznavanje temelja vjere-aqide može neuzubillah odvesti čovjeka u širk,najteži grijeh koji čovjeka izvodi iz vjere a da čovjek toga nije ni svjestan.

Sujevjerje je najveća novotarija koja zadire u temelje naše vjere islama, protiv koga se moramo svim snagama boriti. Sujevjerje je svako vjerovanje koje prelazi u običaj a nema utemeljenja u šerijatu, niti  ima naučnih niti zdravorazumskih dokaza. Nažalost preko pedeset posto Bošnjaka,muslimana je sujevjerno. Još uvjek Bošnjo pali vatru na đurđevdan, gleda u fildžan, kuca u drvo, utorkom i petkom ne pere odjeću, nosi tisovinu za sreću, u kući umrlog 40 dana ostavlja upaljeno svijetli ( a struja sve skuplja,možda će se opet preći na svjeće?) a ne zna moj Bošnjo da time čini djelo koje je vrlo blizu širka, a možda i širk a Allah najbolje zna. Sujevjerje se javlja kod ljudi koji nemaju znanja o vjeri i kod onih koji nisu potpuno ubjeđeni  u Allaha i poslanika Muhammeda a.s.

 

Sujevjerje je sklonost da se određeni postupci neosnovano smatraju predskazanjem dobra ili zla. Što je više jedan narod udaljeniji od vjere više je sujevjera. Svaki narod ima neke vrste sujevjerja. U mnogim zapadnim zemljama zbog sujevjerja ili praznovjerja u pogledu broja 13,broj 13 je izbrisan sa sjedišta mnogih avio kompanija, hotelskih soba i sl. Uzvišeni Allah u suri Junus ,107. ajetu kaže:”

Ako ti Allah da kakvu nevolju niko je osim Njega ne može otkloniti, ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat Njegovu spriječiti.”

 

Nikakav broj, drvo ,crna mačka ne mogu nam zlo niti dobro donijeti osim ako Allah uzvišeni to hoće. Bošnjaci, muslimani su poput predislamskih arapa sujevjerni u pogledu ”ženidbe između dva bajram.” Nema nikakve logike niti kakvog  dokaza da se ne smije ženiti ,udavati između dva bajrama. Naprotiv, imamo vjerodostojan hadis u kome Aiša r.a. kaže:” Oženio me Allahov Poslanik a.s. u mjesecu šewwalu (između dva bajrama) pa ko je bio sretniji od mene?” Praznovjere je terorizam protiv razuma!

Da se sujevjerje ne bi pojavilo u srcu čovjeka, čovjek treba da zna šta je kader-sudbina, i da ima tewekkul-oslanjanje na Allaha dž.š.  Čovjek kao najsavršenije biće Allahovo ima slobodu u izboru svojih dijela pa na Sudnjem danu za svoja nedjela neće moći nikog optuživati osim sebe. Allah Uzvišeni nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Sudbinu svakog čovjeka jedino zna naš Gospodar Allah dž.š., On  u Svom Znanju zna šta će čovjek uraditi! Allah najbolje zna šta je dobro za nas, pa nekad nam se čini da je nešto loše po nas a bude dobro i obrnuto.

 

Da bismo se klonili sujevjerja moramo biti zadovoljni Allahovim odredbama, sudbinom i čvrsto imati povjerenja i oslonac na Allaha dž.š. Insan u životu nailazi na razna iskušenja a iskušenja su veća što je čovjek veći vjernik. Vjernik se oslanja na Allaha dž.š. koji je El-Vekil Onaj na koga se čovjek uvijek može osloniti. A onaj insan koji se ne oslanja na Allaha dž.š. on se uglavnom oslanja na neke znakove u prirodi pa tako postaje praznovjeran misleći da mu neki znak može donijeti korist ili štetu.  Praznovjerni arapi smatrali su da ako ima jato ptica dolazi sa njihove desne strane da je to dobar zanak a ako dolazi sa lijeve strane da je loš znak.

 

Dakle uzimali su ptice kao nekakve znakove dobra ili zla pa Kur'an koristi izraz ”Tijer” da označi praznovjerje od riječi ”Tajr” što znači ptica. Šejtan plaši čovjeka prelaskom  crne mačke  preko puta, petkom 13., ili mu došaptava da ne putuje jer tamo negdje se srušio avion i sličnim glupostima, pa ako čovjek posluša taj šejtanov glas pa odustane od puta ili nekog posla počinio je širk. Muhammed a.s kaže:” Koga sujevjerje odvrati od puta počinio je ŠIRK.”   (Bilježi Ahmed u Musnedu)  Uzvišeni Allah jedino zna naše sudbine! Onaj ko osjeti ovakav glas treba proučiti ovu dovu:” Allahu moj niko ne donosi dobro osim Tebe, i niko ne otklanja loše osim Tebe, nema stanja niti snage osim s Tvojom pomoći! Mnogo je sujevjerja, različitih vrsta koje treba iskorijeniti. Sve što nema utemeljenja u vjeri, nauci i zdravom razumu se odbacuje. Molimo Allaha Uzvišenog da nas sačuva svake vrste sujevjerja jer  ono nas može odvesti u nevjerstvo! AMIN

 

Smajo ef. Šabić

Podijeli