Program manifestacije Musalla 2011

musalla_2010

PROGRAM MANIFESTACIJE „MUSALA 2011“

Vrijeme održavanja

Aktivnost

Ponedjeljak, 27. 06. 2011.

11.00 sati 

Lokacija: D. Kamengrad – Fatihova musala

Oficijelno otvaranje manifestacije „Musala 2011“

21.00 sat 

Lokacija:  Trg oslobodilaca u Sanskom Mostu

– Koncert duhovne muzike 

Učestvuju: Turski tradicionalni vojni orkestar „Mehter„,

Utorak, 28. 06. 2011.

18.00 sati

Lokacija: Mali park u Sanskom Mostu (u slučaju kiše Sportska dvorana u Sanskom Mostu)

– Karate turnir

Učestvuju: Najbolji karate klubovi iz cijele Bosne i Hercegovine 

21.00 sat 

Lokacija: Sportska dvorana u Sanskom Mostu

– Koncert Ansambla „Sultan Mehmed Fatih“ iz Sarajeva 

Srijeda, 29. 06. 2011.

18.00 sati

Lokacija: Gradska vijećnica

PromocijaMonografija Ajvatovica”  

– Otvaranje dokumentarne izložbe “Lica nasilja” i etno izložbe (mr. Nijazija Maslak i mr. Fikret Midžić) 

Četvrtak, 30. 06. 2011.

18.00 sati

Lokacija: Stadion N.K. Podgrmeč

– Prijateljska utakmica („Podgrmeč“ i „Čelik“ )  

21.00 sat

Lokacija: DžamijaSultan Mehmed Fatih 1463.“ Donji Kamengrad 

– Večer Kur'ana: (najbolji učači Kur'ana i hafizi iz Turske, Irana, Hrvatske i Bosne i Hercegovine)

– Vazu-nasihat: (Travnički muftija mr. Nusret ef Abdibegović)

– Večera za zvanice 

Petak, 01. 07. 2011.

09.00 sati

Lokacija: Harem Hamzibegove džamije – Trg oslobodilaca – Trg ljiljana – Prijedorska – Sportska dvorana

– Svečani defile (imami, bajraktari, kulturno umjetnička društva, konjanici i kočije)  

10.00 sati

Lokacija: Mihrab musalle u Donjem Kamengradu i Spomenik turskih šehida 

– Doček bajraktara, konjanika i ostalih gostiju i  

organizirani polazak prema Spomeniku turskih šehida

– Prigodan program 

11.00 sati

Lokacija: Mihrab musalle u Donjem Kamengradu

– Prozivka bajraktara i postavljanje bajraka

– Čitanje teksta ahdname (direktor TIKA-e i glumac Muharem Osmić)

– Selamluk i dodjela priznanja za najljepše uređen  

bajrak, najljepšu kočiju, najbolje opremljenog konjanika i najbolje odjevenog bajraktara 

– Prigodan program

– Učenje sure Feth

13.00 sati

Lokacija: Mihrab musale u Donjem Kamengradu

– Klanjanje džume – namaza (reisu-l-ulema dr.  Mustafa ef. Cerić ili njegov izaslanik)

14.00 sati

Lokacija: Osnovna škola Skender Kulenović» Donji Kamengrad:

– Izložba radova sa kolonije „Dani ahdname“

– Ručak za zvanice 

20,00 sati

Lokacija: Trg oslobodilaca 

– Defile i internacionalna smotra folklora „Zana“ 

Podijeli