Održana redovna skupština Medžlisa islamske zajednice u Sanskom Mostu

skupstina1

U subotu (03.03.2012.) je u prostorijama stare gradske vijećnice u Sanskom Mostu održana redovna izvještajna skupština Medžlisa islamske zajednice.

Skupštini je prisustvovao i muftija bihaćki Hasan ef. Makić te načelnik Općine Sanski Most dr. Mustafa Avdagić, koji su se na samom početku sjednice obratili prisutnima. Tom prilikom muftija bihaćki je istakao svoje zadovoljstvo u radu ove institucije kao i nivo ozboljnosti i transparentnosti koji je prisutan u sanskom Medžlisu, te podsjetio na ozbiljnost rada u pomenutim institucijama čija će izvješća biti dio i zvaničnog izvještaja o radu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Dr. Avdagić se zahvalio predsjedniku Medžlisa na pozivu da prisustvuje redovnoj skupštini Medžlisa te istakao kako ga veoma zanima rad iste kao i pobljšanje saradnje između islamske zajednice u Sanskom Mostu i Općine te dodao da: … „Politika treba da se prilagodi islamskoj zajednici a ne islamska zajednica politici.“, što je svakako naišlo na odobravanje i podršku prisutnih.

 

Nakon pomenutih obraćanja sekretar Medžlisa, gosp. Mirnes Čizmić je utvrdio potrebni kvorum za održavanje skupštine. Presjedavajući, gosp. Ilfad Ičanović je dao na glasanje dnevni red iste, koji se sastojao u:

Izvještaj o finasijskom poslovanju Medžlisa IZ – e Sanski Most za period od 01.01. – 31.12. 2011. godine i prijedlog budžeta za 2012. Godinu

Izvještaj o vjerskoprosvjetnom radu u 2011. Godini

Izvještaj o administrativno – pravnom radu u toku 2011. godine

Jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda od strane džematskih zastupnika finansijski izvještaj vrlo detaljno i transparentno podnio je predstavnik firme Deni-kodex iz Sanskog Mosta čije knjigovodstvene usluge koristi institucija islamske zajednice u Sanskom Mostu.

Obzirom da su zastupnici prije nekoliko dana dobili pismeni uvid u izneseni izvještaj, primjedbi nije bilo te je isti brzo i usvojen.

Nakon finansijskog, i izvještaja o pravnom poslovanju ove institucije u protekloj godini, o vjerskoprosvjetnom radu govorio je glavni imam Medžlisa prof. Husein ef. Kovačević. Izvještaj o vjerskoprosvjetnom radu donosimo u cjelosti.

 

skupstina2

skupstina3


IZVJEŠTAJ O VJERSKOPROSVJETNOM RADU

MEDŽLISA IZ-e SANSKI MOST ZA 2011. godinu

Organizacija vjerskog života na području Medžlisa IZ-e Sanski Most se odvija kroz 29 džemata.

U svim džematima pored džume – namaza klanja se i beš vakat. Prisustvo džematlija na dnevnim namazima je različito od džemata do džemata, a što zavisi od izgrađene vjerske svijesti kod ljudi. Medžlis IZ – e Sanski Most ima dobru komunikaciju sa džematlijama u  dijaspori,  od kojih većina  plaća svoju članarinu u mjestima gdje su rođeni.

Međutim sve to nije dovoljno da bi džemati redovno isplaćivali plaće imamima koje kasne po nekojiko mjeseci. Mislimo da je rješenje u centralizaciji na nivou Rijaseta.

Održavanje mektebske nastave odvija se na ukupno 31 punktu, odgovornost muallima u njihovom radu je na visokom nivou. Tako da smo za prošlu godinu imali najboljeg muallima na području Muftiluka bihaćkog prof. Mirzu ef. Žerića iz džemata Kruhari-Jezernice.

Iako je većina mekteba kvalitetno opremljena po standardima Rijaseta, najveći problem sa kojim se imami susreću u džematima je smanjenje nataliteta, jer nažalost veći broj mlađeg stanovništva se iseljava u dijasporu, a oni što su ostali rijetko se odlučuju za sklapanje braka u domovini.

U toku mjeseca dva puta organiziramo stručne seminare za naše imame u cilju njihovog educiranja i motiviranja za rad. Imami i dalje kroz neposredai kontakt sa džematlijama ostvaruju vrlo dobre rezultate izgrađujući kvalitetan odnos prema Islamskoj zajednici i svim vrijednostima za koje se ona zalaže. Tako da smo u protekloj godini bez obzira na tešku ekonomsku situaciju imali povećanje zekata i sadekatu-l-fitra, tako da je ta cifra dostigla 124.755 KM.

Broj kurbana za naše medrese je 304, što je više u odnosu na prošlu godinu. Nastavili smo

sa plemenitom akcijom stipendiranja 15 učenika medresa i studenata fakulteta (FIN-a  i IPF-a).

Imali smo 14.890 KM uvakufljenja za Medresu „Džemaludin Čaušević“ u Cazinu.

Na osnovu dojave imama iz džemata, Medžlis sredstvima socijalnog fonda je podjelio nekoliko stotina paketa socijalno ugroženim džematlijama.

Petnaest godina smo prisutni na lokalnom radiju“ Radio – SANA“ tokom cijele godine sa po dvije kvalitetne emisije sedmično (petkom za odrasle koju uređuje Mirsad ef. Sedića  i nedjeljom za djecu koju uređuje Mirza ef. Žerić), te  Ramazanom po dvije emisije dnevno u kojima uzmu učešće svi imami Medžlisa. Sve emisije su dobro prihvaćene od strane slušalaca i mislim da su postale svojevrsni brend našeg radija.

Iako je glavni imam bio šest mjeseci na bolovanju smanjenim kapacitetom je obavljao poslove i zadatke u skladu sa Pravilnikom o radu i organizaciji Medžlisa IZ-e, vršio kontrolu rada mektebske nastave, pružao stručnu pomoć muallimima u radu, obilazio džemate, te se obraćao prigodnim predavanjima. Tokom godine više puta davao izjave i obraćao se na lokalnim srestvima informisanja (radio,TV). U svome uredu primao različite stranke i delegacije, te riješavao vrlo važna pitanja iz domena vjerskog života na području našeg Medžlisa.

Organizirao je vjerske svečanosti povodom Bajrama, Nove hidžretske godine, manifestacije Musalla, otvorenja džamija, mubarek noći itd.

U saradnji sa MOK – u realiziramo u srednjim školama kurs islama za napredne srednjoškolce. Voditelj kursa je prof. Mirza ef. Nuhanović.

Podijeli