Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra na području BiH u 2012. godini

zekat-2012-il-1
Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra na području BiH u 1433./2012. godini
Islamska zajednica u BiH je i u 1433./2012. godini nastavila višedecenijsku tradiciju organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, utemeljenom na šerijatskim propisima. Prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra organizirano je u svim mjestima i džematima širom svijeta u kojima egzistiraju Bošnjaci. U Bosni i Hercegovini prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra je organizirano u 89 medžlisa. Pored sadekatu-l-fitra, koji se može dati samo tokom mjeseca ramazana, muslimani u Bosni i Hercegovini mogu svoj zekat dati tokom cijele godine putem blokova za zekat koji se nalaze u džematima i direktnim uplatama u prostorijama i računima medžlisa i Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Iako većina davalaca zekata svoj zekat daju tokom mjeseca ramazana, iz godine u godinu zapažen je rast davalaca zekata koji ovu obavezu ispunjavaju i u ostalim mjesecima tokom godine.
Ukupni rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u BiH u 2012./1433. godini
Na području medžlisa Islamske zajednice u BiH ukupno prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr u 1433./2012. godini iznosio je 6.781.627,00 KM, što je za 779.967,00KM više nego u 1432./2011. godini.
Od tog iznosa u Bejtu-l-mal je uplaćeno 4.867.671,10KM, što je za 545.966,89KM ili 12,63% više u odnosu na prethodnu godinu.
Medžlisi su zadržali predviđenih 25% ili 1.695.406,00KM, a muftijstvima je pripalo 5% ili 339.081,00 KM.
Od ukupno prikupljenog iznosa po medžlisima u BiH 2.722.162,00 KM ili 40,20 % je prikupljeno na ime zekata, a 4.059.465,00 KM ili 59,80 % na ime sadekatu-l-fitra.
Prikupljeni zekat je veći za 19,3%, a sadekatu-l-fitr za 8,4% u odnosu na 1432./2011. godinu.
Direktno na račun Bejtu-l-mala Rijaseta Islamske zajednice u BiH fizička i pravna lica su u toku 2012. godine uplatila 256.162,50 KM, što je za 1.400,00 KM više nego u 2011. godini.
Ukupno povećanje prikupljenog iznosa zekata i sadekatu-l-fitra na području BiH, u periodu 2007.-2012. Godina, iznosilo je 1.923.447,00 KM.
Prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr po muftijstvima
Kao i prethodne godine najviše zekata i sadekatu-l-fitra, u 1433./2012. godini, je prikupljeno u medžlisima koji djeluju u okviru tuzlanskog muftijstva. Međutim, ukoliko se sarajevskom muftijstvu doda i iznos prikupljen u Gazi Husrevbegovom vakufu i medresi, koji se posmatraju odvojeno, jer djeluju zasebno od medžlisa sarajevskog, na čijem se području nalaze, onda se najviše sredstava zekata i sadekatu-l-fitra sakupi na području muftijstva sarajevskog.
zekat-2012-il-1
Prvih deset medžlisa u BiH po ukupno prikupljenom iznosu u 1433./2012. godini
U prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra prikupljeno je 3.438.005,00 KM, što je polovina ukupnog iznosa prikupljenog u BiH.
zekat-2012-il-2
Navedeni podatci pokazuju da se po prvi puta desilo da je jedan medžlis prikupio više od milion KM, što je sada slučaj sa medžlisom Sarajevo. Važno je istaći da je u svih devet medžlisa i GH Vakufu zabilježen značajan rast prikupljenog iznosa zekata i sadekatu-l-fitra, a posebno značajna povećanja su ostvarili GH Vakuf sa 22,67%, Zenica sa 21,72% i Sarajevo sa 16,16% povećanja. Po pitanju iskorištenosti potencijala zekata i dalje najbolje rezultate ostvaruje medžlis Tešanj, dok je medžlis Brčko vodeći po iskorištenosti potencijala sadekatu-l-fitra među gore nevedenim medžlisima. Konstantan rast prikupljenog iznosa zekata i sadekatu-l-fitra koji se bilježi u prvih deset medžlisa, kao i kod većine ostalih medžlisa u prethodnih nekoliko godina može biti osnov za optimistične prognoze o boljoj iskorištenosti ukupnih potencijala zekata i sadekatu-l-fitra, a posebno zekata, gdje se i bilježi veći rast iz godine u godinu. U kategoriji medžlisa koji ostvaruju značajne rezultate prikupljanja, ali nisu dostigli nivo prvih deset medžlisa potrebno je istaći nekoliko medžlisa koji su imali zapažena povećanja kao što su Visoko sa prikupljenim iznosom od 149.104,00KM i povećanjem od 20,81%, Sanski Most sa prikupljenih 141.185,00 KM i povećanjem od 13,89% i Kakanj sa prikupljenih 118.838,00 KM i povećanjem od 14,66%.
Deset medžlisa sa procentualno najvećim rastom prikupljenih iznosa u 1433./2012.
Od 89 medžlisa u kojima je prikupljan zekat i sadekatu-l-fitr, 77 medžlisa je ostvarilo bolje rezultate, dok su u 12 medžlisa ostvareni slabiji rezultati prikuplzekat-2012-il-3janja nego u prethodnoj 2011. godini. Nastavljen je pozitivan trend povećanja broja medžlisa u kojima je prikupljeni iznos zekata veći od iznosa sadekatu-l-fitra. U 2012. godini je u dvadeset i dva medžlisa bio veći iznos prikupljenog zekata od sadekatu-l-fitra.
Prvih deset džemata po ukupno prikupljenom zekatu i sadekatu-l-fitru u 1433./2012. godini u BiH
zekat-2012-il-4
Analizirajući rezultate prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra po džematima u Bosni i Hercegovini, kao odličan rezultat treba istaći primjer džemata Vukovo na području medžlisa Tešanj, predvođenim imamom Alić Mirnesom, koji broji 450 članova, a koji je prikupio iznos zekata i sadekatu-l-fira od 58.740,00 KM, od čega je 55.610,00 KM iznos zekata, što je sigurno najuspješniji džemat na području cijele Islamske zajednice u BiH po pitanju iskorištenosti potencijala prikupljanja zekata. Prema nepotvrđenim informacijama, zbog nedostavljanja detaljnog izvještaja iz medžlisa Sarajevo, džemat Istiklal džamije u Sarajevu, predvođen imamom Abdulgafarom Velićem, je prikupio iznos zekata i sadekatu-l-fitra oko 66.000,00KM i prvi je u BiH. Također, neophodno je istaći i veliki broj ostalih džemata, među kojima i nekoliko povratničkih džemata, poput džemata Kamičani MIZ Kozarac koji je prikupio 21.576,00 KM, G. Rahić MIZ Brčko 19.200,00 KM, Šatorovići MIZ Brčko 15.800,00 KM, Biljani MIZ Ključ 14.300,00 KM, Srebrenica grad 12.561,00 KM, Kozluk MIZ Zvornik 12.199 KM, Vlasenica grad 10.610,00 KM, Strmica MIZ Rudo 10.137 KM od čega 9.000 KM zekata, koji su ostvarili veoma dobre rezultate prikupljanja, bolje i od nekoliko većih džemata u dijaspori. Naravno ima i onih džemata u BiH, a posebno u dijaspori koji su ispod svakog nivoa očekivanja i iskorištenosti potencijala i u narednom periodu će biti neophodno ispitati razloge tih loših rezultata. Ukoliko se u obzir uzme činjenica da je iskorištenost potencijala po potencijalnom davaocu sadekatu-l-fitra manja od 50%, a iskorištenost potencijala zekata oko 10%, jasno je da Islamska zajednica u BiH treba uložiti još dosta truda i predanog rada kako bi svijest muslimana, a time i iskorištenost potencijala ove dvije obaveze dovela na zadovoljavajući nivo. Iako možemo biti zadovoljni činjenicom da su rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra unutar Islamske zajednice u BiH bolji i da se trend povećanja prikupljanog iznosa nastavlja, ne smije se zanemariti činjenica da, nažalost, još uvijek priličan broj muslimana u Bosni i Hercegovini, članova Islamske zajednice u BiH, ne shvata zekat i sadekatu-l-fitr kao obaveze. Također, značajan dio njih nije shvatio potrebu propisnog davanja zekata i sadekatu-l-fitra putem sistema organiziranog od strane Islamske zajednice u BiH. Zbog toga i dalje imamo izražen problem neovlaštenog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra od strane grupa fizičkih lica i udruženja, što kod nekih od njih postaje i unosan biznis. Ovakve pojave ostavljaju prostora za razne manipulacije i unose nesigurnost u ispunjavanje jedne od pet najvažnijih islamskih dužnosti. Nadamo se da će odgovorni u Islamskoj zajednici u BiH imati dovoljnu podršku članova zajednice za unapređenje sistema prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra i da će se kroz ovaj sistem postepeno popravljati ukupno stanje muslimana na ovim prostorima, što je i jedan od efekata koji trebaju biti postignuti odgovarajućim izvršenjem pomenutih obaveza.
Elnur Salihović, rukovodilac Ured za zekat
Podijeli