Godišnja Skupština Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most

IMAG0470 BURST002

U nedjelju, 16.02.2014. godine je održana redovna godišnja Skupština Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most na kojoj su razmatrani akti o radu u protekloj kalendarskoj godini.

Ovom prilikom delegati su usvojili izvještaj o radu u protekloj kalendarskoj godini skupa s finansijskim izvještajem, te je usvojen i program te plan rada u narednom periodu. Prema riječima predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most, Ilfada Ičanovića, iskazano je zadovojstvo radom u protekloj godini i u ovom periodu, prema njegovim riječima, ostvareni su svi zacrtani ciljevi i planovi. Glavni sanski imam, Husein efendija Kovačević, posebno je istakao socijalno humanitarni aspekt rada istakavši kako je u sklopu tih aktivnosti utrošeno oko šezdeset hiljada maraka.Na redovnoj godišnjoj skupštini istaknuto je kako i u narednom periodu treba nastaviti raditi na aspektu jačanja svijesti kod običnih vjernika o potrebi jačanja moralnih vrijednosti i očuvanju jedinstva u ovim teškim vremenima.

IMAG0472

IMAG0473

IMAG0474

IZVJEŠTAJ O VJERSKOPROSVETNOM RADU
MEDŽLISA IZ-e SANSKI MOST ZA 2013 GODINU

Organizacija vjerskog života na području Medžlisa IZ-e Sanski Most se odvija kroz 29 džemata i 32 džamije. Uposleno je 30 imama. U tekućoj godini palnirali smo otvorenje dvije obnovljene džamije; u džematu Kijevo i u džematu Stari Majdan zaseok Zalihovac.
U svim džematima pored džume – namaza klanja se i beš vakat. Prisustvo džematlija na dnevnim namazima je različito od džemata do džemata, a što zavisi od izgrađene vjerske svijesti kod ljudi. Medžlis IZ – e Sanski Most ima dobru komunikaciju sa džematlijama u dijaspori, od kojih većina plaća svoju članarinu u mjestima gdje su rođeni. Zbog teške ekonomske situacije iseljavanje stanovništva iz naših džemata je u porastu što otežava funkcionisanje pojedinih džemata koji su gotovo prepolovljeni.
Održavanje mektebske nastave odvija se na 31 punktu, odgovornost muallima u njihovom radu je navisokom nivou. Najbolji muallim na području Medžlisa IZ-e Sanski Most za prošlu godinu je Zijad ef. Ašić imam u džematu Šehovci. Iako je većina mekteba kvalitetno opremljena po standardima Rijaseta, Medžlis je putem vjeskoprosvjetnog fonda u prošloj godini izvršio dodatnu opremu u 20 mekteba u vrijednosti od 8.500,KM.
U toku mjeseca dva puta organiziramo stručne seminare za naše imame u cilju njihovog educiranja i motiviranja za rad. Velike poteškoće imamima u radu zadaju pojedini članovi selefijske zajednice koji svojim radom i djelovanjem prave nered i siju smutnju među džematlijama. Imami i dalje kroz neposredai kontakt sa džematlijama ostvaruju vrlo dobre rezultate izgrađujući kvalitetan odnos prema Islamskoj zajednici i svim vrijednostima za koje se ona zalaže. Tako da smo u protekloj godini bez obzira na tešku ekonomsku situaciju imali povećanje zekata i sadekatu-l-fitra, tako da je ta cifra dostigla 141.689, KM.
Jako značajan doprinos imami su dali tokom popisa stanovništva u 2013. godini.
Broj kurbana za naše medrese i fakultete je 369, što je više u odnosu na prošlu godinu. Nastavili smo sa plemenitom akcijom stipendiranja učenika medresa i studenata fakulteta (FIN-a i IPF), njih 19.
Imali smo 13.473 km uvakufljenja za Medresu „Džemaludin Čaušević“ u Cazinu.
Naosnovu dojave imama iz džemata, Medžlis sredstvima socijalnog fonda je podjelio nekoliko stotina paketa socijalno ugroženim džematlijama. Putem sergija u protekloj godini medžlis je preko džemata prikupuo i distribuirao 52.430 KM pomoći raznim organizacijama i pojedincima.
Osamnaest godina smo prisutni na lokalnom radiju“ Radio – SANA“ tokom cijele godine sa po dvije kvalitetne emisije sedmično (petkom za odrasle koju uređuje
Mirsad ef. Sedića i nedjeljom za djecu koju uređuje Mirza ef. Žerić), te Ramazanom po dvije emisije dnevno u kojima uzmu učešće svi imami Medžlisa. Sve emisije su dobro prihvaćene od strane slušalaca i mislim da su postale svojevrsni brend našeg radija.
Glavni imam je obavljao poslove i zadatke u skladu sa Pravilnikom o radu i organizaciji Medžlisa IZ-e, vršio kontrolu rada mektebske nastave, pružao stručnu pomoć muallimima u radu, obilazio džemate, te se obraćao prigodnim predavanjima.Tokom godine više puta davao izjave i obraćao se na lokalnim srestvima informisanja(radio,TV).U svome uredu primao različite stranke i delegacije,te riješavao vrlo važna pitanja iz domena vjerskog života na području našeg Medžlisa.Vrlo uspješno vodio seminar za imame (dva puta mjesečno. Organizirao je vjerske svečanosti povodom Bajrama,Nove hidžretske godine,manifestacije Musalla,otvorenja džamija,mubarek noći itd.
U saradnji sa MOK – u realiziramo u srednjim školama kurs islama za napredne srednjoškolce. Voditelj kursa je prof. Mirza ef. Nuhanović.

Glavni imam
Prof. Husein ef. Kovačević

 

Podijeli