KONKURS ZA DŽEMATSKOG IMAMA

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Medžlis islamske zajednice Sanski Most

Izvršni odbor

raspisuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Naprelje,

Medžlis islamske zajednice Sanski Most

UVJETI:

– završena medresa

– završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili jedan od islamskih fakulteta priznat od strane Rijaseta IZ-e

– da nema smetnji za postavljanje od strane Rijaseta IZ-e

– da je porodičan

Plata je  po Pravilniku MIZ Sanski Most

Stan je obezbjeđen.

Priložiti:

dokumenta o školskoj spremi

– kratka biografija i kretanje u službi

– ocjena o radu

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana  objavljivanja u ” Preporodu”.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijomse dostavlja na adresu: Medžlis islamske zajednice Sanski Most, Hamzibegova br. 2, 79260 Sanski Most

Informacije putem telefona br.: 037/ 686-046

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

MIZ Sanski Most

Podijeli