KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA MEDŽLISA

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA MEDŽLISA

Medžlis IZ Sanski Most raspisuje:

Konkurs za dodjelu godišnjih stipendija

Pravo prijave na ovaj konkurs imaju:

– redovni učenici-ice medresa;

– redovni studenti FIN-a i IPF-a;

– redovni polaznici-e drugih  škola/fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da uče hifz.

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ-e Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

1.    za učenike/ce medresa:

–      trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz predhodnog razreda;

2.    za studente/ice FIN-a ili IPF-a:

–     studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;

3.    za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:

–     dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu  na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

– uvjerenje/potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva

– uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra

– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza

– dokaz o urednom članstvu u džematu iz kojeg aplikant dolazi

– preporuku/mišljenje džematskog imama

– prijavu boravišta (CIPS prijava)

Prijave dostaviti u Medžlis IZ-e Sanski Most.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Predsjednik IO Medžlisa: 

mr. Nurija Jakupović

Podijeli