Konkurs za dodjelu stipendija Medžlisa IZ Sanski Most

Konkurs za dodjelu stipendija Medžlisa IZ Sanski Most

 

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora, br: 01-02-1-286 /23   Medžlis IZ Sanski Most raspisuje:

KONKURS
za dodjelu stipendija

Pravo prijave na ovaj konkurs imaju:

– redovni učenici-ice medresa;

– redovni studenti FIN-a i IPF-a;

– redovni polaznici-e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da izučavaju hifz.

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ-e Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

  1. za učenike/ce medresa:

– trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz predhodnog razreda;

  1. Za studente/ice FIN – a ili IPF – a:

– studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;

  1. Za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:

– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu   na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

– uvjerenje/potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva

– uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra

– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza

– dokaz o uplati članarine (vazife) za  tekuću  godinu

– preporuku/mišljenje džematskog imama

– prijavu boravišta (CIPS prijava)

Prijave dostaviti u prostorije Medžlisa IZ-e Sanski Most.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Predsjednik IO Medžlisa:

Mirnes Alagić, dipl. pravnik

Podijeli