Dr. Muharem Štulanović održao predavanje u Hamzibegovoj džamiji

Dr. Muharem Štulanović održao predavanje u Hamzibegovoj džamiji

Sinoć (petak,16.02.'24) je u sklopu Medžlisove tribine predavanje u Hamzibegovoj džamiji održao prof.dr. Muharem-ef. Štulanović, penzionisani profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Prije samog predavanja, uvaženog gosta je najavio i u kratkim crtama predstavio glavni imam Medžlisa, prof. Mirza-ef. Žerić.

Profesor Štulanović je prisutnim vjernicima govorio o potrebi vjerničkog druženja sa Kur'anom, njegovog učenja, ali i konstatntnog razmišljanja o kur'asnkim porukama i savjetima koji su najsigurniji ‘recept’ za sreću i uspjeh na oba svijeta. U tom kontekstu, profesor Štulanović je tumačio (tefsir) nekoliko ajeta iz sure en-Neml (Mravi):

“Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan. I da Kur'an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi, ti reci: ‘Ja samo opominjem.’ ”

 

Podijeli