Oznaka: Besim ef. Hodžiæ i sadašnji imam Nevres ef. Softiæ.