Oznaka: Civilizacija koja je zasnovana na obrazovanju bez odgoja nema buduænosti