Civilizacija koja je zasnovana na obrazovanju bez odgoja nema budućnosti

reisdr.jpg reisdr.jpg
Neka je hvala i slava Stvoritelju nebesa i Zemlje, koji nije rodio, i koji rođen nije, i kojemu niko i ništa nije ravno. Neka je hvala i slava Gospodaru dana i noći, koji se ne umara od sna i napora da Sunce izađe u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

Neka je hvala i slava Svemoćnom,  Sveznajućem i Svemilosnom Allahu, koji nije zaboravio čovjeka,  koji nije ostavio čovjeka da se udalji od Njega,  koji je čovjeku poslao Knjigu u kojoj je jasan putokaz za one koji traže uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu.
Neka je salavat i selam na sve Allahove vjerovjesnike koji su donosili i pronosili radosnu vijest ljudima koji ne slušaju samo ušima da bi bili puki imitatori, već Božju riječ primaju srcem da bi bili svjesni svoga mjesta u svijetu i to drugim preporučuju da bi bili putokaz svijetu. Jer, kao što reče jedan učenjak –Onaj koji sluša ušima, imitator je,  onaj koji sluša srcem svjestan je, a onaj koji savjetuje vlastitim primjerom, putokaz je drugima.

Draga braćo i sestre,
Temu današnje hutbe odredila je činjenica nove 1430. godine po Hidžri, koja pada u nedjelju 28. decembra 2008. godine sa zalaskom sunca i nove 2009. godine po Miladu, koja pada u srijedu na četvrtak u ponoć 3. muharrema, 1430. god.
Dakle, muslimani će početi brojati dane nove 1430. hidžretske godine prije nego što se počnu brojati dani nove 2009. miladske godine.
Nije li to svojevrsna poruka muslimanima da imaju tri dana prednosti da razmisle šta ih čaka u novoj hidžretskoj i miladskoj godini prije drugih? I nije li to jasan znak muslimanima da im treba više vremena da se pripreme za nove izazove, za nove poduhvate, za nove napore da osiguraju sebi pravo na život, vjeru, slobodu, imetak i čast?
No, nije li to i snažan podsjetnik muslimanima da je mīlad, rođendan Isa Ajehisselama, i njihov blagdan u kojem treba da se zna da je njegova majka Merjem pokazala prstom na svog sina, koji je u bešici obznanio cijelome svijetu: – Ja sam Abdullah – Allahov pokorni rob (sluga). Meni je Allah dao knjigu i imenovao me za svog vjerovjesnika! Allahov je emer da budem mubarek – blagodatan uvijek i na svakom mjestu! On mi je zapovijedio da budem dobar prema svojoj majci te da ne smijem biti ni ohol ni umišljen! Ja sam mir kad sam rođen, ja sam mir kad umrem i ja sam mir kad budem proživljen! To je, dakle, prava istina o Isa sinu Merjeminom u kojeg neki sumnjuju! (Kur'an, 19:28-34).
Eto u čemu se mi muslimani slažemo sa kršćanima – Isa Alejihisselam je sin Merjemin, kojem je Uzvišeni Bog dao knjigu i učinio ga svojim vjerovjesnikom, učinio ga da bude blagoslov, mir i ljubav svakom čovjeku.
Mi se, međutim, razlikujemo oko naravi Isa Alejhisselama i oko našeg poimanja Isaovog odnosa prema Stvoritelju, o čemu nam se  u Kur'anu Èasnom jasno kaže: – Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo "Budi" – I ono bude! Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je pravi put! (Kur'an, 19:35-36).
Dakle, mi vjerujemo da Bog, dž.š., stvara a ne da porađa; mi vjerujemo da je Bog Stvoritelj a ne roditelj; mi vjerujemo da je Isa Alejihisselam sin Merjemin, koji nas obavezuje na ljubav i poštovanje, koji nas obavezuje da poslušamo ove njegove poruke:
– Milosrđe ne znači da činiš dobro onome koji je tebi učinio dobro.To je vračanje dobra za dobro. Milosrđe je da činiš dobro onome koji ti je načinio zlo! (Ahmed ibn Hanbel, el-Zuhd, str. 96).
– Èovjek je došao Isa, a.s., da ga pita šta je prava pobožnost na što mu je Isa, a.s., odgovorio: – To je vrlo lahko! Moraš istinski voliti Boga u svom srcu te služiti Mu pokorno i moraš biti milosrdan prema ljudima tvoje rase! A ko su ljudi moje rase – upita čovjek? – Svi Ademovi sinovi su tvoje rase. Zato ono što ne voliš da se tebi čini, nemoj činiti drugome. Na taj način bit ćeš istinski pobožan čovjek (Ahmed Hanbel, el-Zuhd, str. 99).
Poslušajmo još jednu Isaovu, a.s., poruku: – Sve se kreće oko tri stvari: istina koja ti je jasna i nedvosmislina i zato treba da je slijediš; laž koja ti je jasna i nedvosmislena i zato treba da od nje bježiš; te nejasna i dvosmislena stvar za koju treba da tražiš Božju uputu da ti  postane jasna. Ahmed Hanbel, el-Zuhd, str. 98).
Iako se govori o financijskoj krizi u svijetu, jasno je da je svijet u dubokoj moralnoj krizi zbog nedostatka vjere i povjerenja među ljudima, odnosno zbog nejasnih i dvosmislenih stvari zbog kojih se miješa dobro i zlo, zbog kojih se laž prodaje kao istina. Zato je rečena Isaova, a. s., poruka danas važnija nego ikada, jer čovječanstvo mora konačno da shvati da civilizacija koja je zasnovana na obrazovanju bez odgoja nema budućnosti, da kultura koja veliča samozadovoljstvo bez samosvjesti nema života, te da informacija koja ubija ljude bez odgovornosti nema ljudskosti.
Zato bi bilo mnogo bolje da se na dan mīlada (rođendana) Isa, a.s., čovječanstvo zamisli nad njegovim istinskim porukama o ljubavi prema Bogu i čovjeku a ne da se tim povodom nude lažne slike koje služe za jednokratnu upotrebu i zabavu, koja se ne može dovesti ni u kakvu vezu sa časnim imenom časnog vjerovjesnika Božijeg, Isa Alejhisselama.
I za nas ovdje je rečena poruka Isaova, a.s., danas važnija nego ikada, jer smo svjedoci da nam se u posljednje vrijeme nameće borba između istine i laži. To valja danas i ovdje jasno reči, jer svima postaje tako očigledno da je na sceni islamofobija, koju provode neki printani i elektronski mediji bez ikakvog razloga ili povoda osim njihove mržnje prema vrijednostima naše vjere i kulture.
Nečuveno je i neviđeno dosada da se iz dana u dan u nekim printanim medijima, te iz noći u noć u nekim elektronskim medijima, koje i mi muslimani plaćamo, govori na tako zlonamjeran način o islamu i muslimanima.
Očito neko testira strpljenje bosanskih muslimana, koji su pokazali cijelom svijetu da su, kao rijetko koji narod u svijetu, strpljivi i tolerantni, ali i da su hrabri u odbrani svojih moralnih i kulturnih vrijednosti.
Sretan sam što je među nama većina onih kojima je, kao što Isa, a.s., reče, "istina jasna i nedvosmislena i zato je slijede, da im je laž jasna i nedvosmislena i zato bježe od nje, a za stvari koje su im nejasne i dvosmislene traže Allahovu uputu kako bi im postale jasne".
Stoga, čestitajući vam 1430. hidžretsku i 2009. miladsku novu godinu, učim dovu Allahu Uzvišenom da nam istinu pokaže jasnom pa da je slijedimo, da nam laž pokaže jasnom pa da je izbjegnemo, te da nam sumnju razjasni pa da budemo uvjereni u ispravnost našeg nam zajedničkog puta do uspjeha na ovome svijetu i spasa na drugome svijetu. Amin!

 
(MINA)
Podijeli