Oznaka: Danas džemat Kruhari–Jezernice broji oko 400 domaæinstava (najviše muhadžira iz Kotor Varoši