Kruhari

fotografijakruharijezernice

Džemat kruhari-jezernice

Džemat Kruhari-Jezernice spada u prigradske džemate Sanskog Mosta, jer je udaljen samo jedan kilometar od samog centra grada. Džemat je formiran u novembru 1995. godine, odmah nakon oslobođenja Sanskog Mosta. Formirali su ga muhadžiri iz raznih krajeva takozvane Republike Srpske, koji su nakon rata našli svoje utočište u ovom mjestu. Službeno je registriran 2004. godine. Broj domaćinstava u ovom džematu se mijenja skoro svakodnevno, jer se mnoge džematlije vraćaju u mjesta gdje su prije rata živjeli, a u isto vrijeme drugi muhadžiri, koji nemaju namjeru vratiti se svojim prijeratnim domovima, kupuju ili prave kuće u ovom džematu. Danas džemat Kruhari–Jezernice broji oko 400 domaćinstava (najviše muhadžira iz Kotor Varoši, Mrkonjić Grada, Prijedora, Prnjavora i dr.) i spadaju u red velikih džemata. Od 1995-2004 godine vjerske aktivnosti obavljaju se u mesdžidu koji je smješten u privatnoj kući. U februaru 2004. godine, džematlije su, uz izgradnju vlastitih domova, započele izgradnju džamije, koja je svečano otvorena 14. jula 2007. godine. U proteklih 11 godina u ovom džematu su službovala trojica imama: Derviš ef. Dervišević, Mustafa ef. Mustafić i, od 10. septembra 2003. godine Mirza ef. Žerić, aktuelni imam džemata.

Od vakufske imovine ovaj džemat posjeduje samo džamiju sa mektebom i imamskom kancelarijom, te internom kafeterijom, a u planu je izgradnja vakufske kuće sa pratećim objektima. Parcelu na kojoj je izgrađena džamija uvakufio je Rašid Hažbić, inače muhadžir iz Varcar Vakufa (Mrkonjić Grada).

U džamiji se redovno klanja svih pet dnevnih namaza, džuma, teravija i bajrami, dok se mektebska nastava izvodi dva puta sedmično, subotom i nedjeljom. Odlika džematlija ovog džemata jeste spremnost na žrtvu u ime Boga što pokazuje džamija koju su u rekordnom roku izgradili uporedno gradeći svoje nove domove.

Podijeli