Oznaka: Prnjavora i dr.) i spadaju u red velikih džemata. Od 1995-2004 godine vjerske aktivnosti obavljaju se u mesdžidu koji je smješten u privatnoj kuæi