Oznaka: dok sada imamsku službu obavlja u punom kapacitetu.