Oznaka: Džamija sa 4 munare; Jedina u Bosni i Hercegovini