Oznaka: Horori na operacijskim stolovima: Èula sam doktora kako kaže -“Treba veæi rez