Oznaka: Islamska zajednica u Sanskom Mostu je neprijatno iznenaðena malodušnošæu pojedinaca