Oznaka: Održana tribina mr. Fatmira Alispahića u S. Mostu