VIDEO – Održana tribina mr. Fatmira Alispahića u S. Mostu…

f_alispahi
U prepunoj sali Starog hotela u Sanskom Mostu u subotu uvečer (6. novembra ‘09.) Fatmir Alispahić je održao predavanje na temu „Bosna bez Bošnjaka, Bošnjaci bez Bosne“, a organizatori su bili Omladinski kulturni centar „Atis“ i Medžlis Islamske zajednice Sanski Most. Alispahić je na početku rekao da „nije dobro što su se Sanjani u tolikom broju okupili da čuju obraćanje čovjeka koji nema nikakve političke moći da bi mogao utjecati na ma šta u ovoj zemlji, a da ta masovnost svjedoči zabrinutost, ali i probuđenost naroda u situaciji koja podsjeća na predratna vremena“.
Alispahić: Danas ima više velikosrpskog i velikohrvatskog patriotizma u Bosni, nego što ima bosanskog među Bošnjacima!

Alispahić je u nastavku rekao da su i Bosna i Bošnjaci kroz povijest češće živjeli izvan svojih suverenitetskih i nacionalnih atributa, nego što su bili svoji na svome, ali da su uvijek imali šansu obnove, kakva je ostvarena ZAVNOBiH-om, 25. novembra 1943., a potom i Referendumom od 1. marta 1992. i međunarodnim priznanjem koje je uslijedilo.

–    U odnosu na sve historijske etape i obnoviteljske šanse koje su iz njih proizilazile, Bosna i Bošnjaci se danas nalaze na najnižoj tački opstojnosti, koju usložnjava nemanje svijesti o stanju naroda i nemanje vizije o njegovim perspektivama. Bošnjaci nemaju adresu na kojoj se mogu zanimati za svoju sadašnjost i budućnost, što znači da su Bošnjaci narod koji poput broda bez kompasa pluta i luta okeanima, narod obezglavljen, koji živi bez sistema, plana, svijesti o vremenu i prostoru, a logična posljedica takvog stanja je odumiranje i nestajanje. Bošnjačka politika zloupotrebljava stanje pometnje, kako bi za lične budželare i šićare iscijedila sve što je od Bošnjaka ostalo. Prijeka je potreba da Bošnjaci konačno dobiju nacionalnu instituciju koja će sakupljati i raspoređivati bošnjačku energiju, kako to uostalom rade svi evropski narodi, i koja će uspostaviti vrlinu davanja za narod, a ne uzimanja od naroda  – rekao je Fatmir Alispahić.

On je rekao da su ovim dejtonskim lutanjima izgubljene najvažnije vrijednosti odbranjene u ratu, a prva od njih je patriotska svijest, o kojoj najmlađe generacije ne znaju ništa, jer nemaju gdje učiti o našoj Armiji, o našim žrtvama, o ljubavi prema domovini.

–    Danas ima više velikosrpskog i velikohrvatskog patriotizma u Bosni, nego što ima bosanskog među Bošnjacima, a uzrok tome je bosnofobija dejtonskog sistema, koji je sav zadeveran getoiziranjem i sataniziranjem Bošnjaka i vezivanjem ovdašnjih Srba za Srbiju i Hrvata za Hrvatsku. Bošnjaci su stjerani u tjesnac, opsjednuti sumnjom u sebe, u Bosnu, u svoje žrtve. Sve je to medijski i sistemski proizvod, čiji je cilj da se genocid zapečati, kroz progon bošnjačke žrtve i kroz jačanje dejtonskih podjela, začetih u Karađorđevu – rekao je Alispahić.

Fatmir Alispahić je rekao da u javnoj sferi, kroz medije, škole, kulturu, Bosna kakvu pamtimo nestaje čak i na prostorima gdje su Bošnjaci u većini, a da – „te naše Bosne već bezmalo dvije decenije nema na tri frtalja bh. teritorije, jer su se tamo genocidom naselile Srbija i Hrvatska, i to ne kriju“. On smatra da je krajnji cilj dejtonskog genocidnog projekta da se Bosna, u svojim civilizacijskim atributima tolerancije i zajedništva, izbaci i sa prostora na kojima su trenutno getoizirani Bošnjaci, a koji bi se vremenom mogli asimilirati u razmuslimanjenu i razbošnjačenu skupinu, koja bi za nekoliko decenija mogla posve nestati.

– To je ona Bosna bez Bošnjaka, koja kao i Palestina živi u sjećanju naroda, ali, to su i oni Bošnjaci bez Bosne, koji se odrođavaju i od sebe i od svoje zemlje, pod genocidnim pritiscima, pod kojima šutke prihvataju svoj kraj i svoj nestanak. Naša je obaveza da se protiv ovog zla borimo kao što se civilizacija 20. stoljeća borila protiv Hitlerovog fašizma. Možda ne možemo povratiti sve što smo izgubili, ali, makar možemo sačuvati čist obraz pred našim žrtama i pred našom djecom – rekao je Fatmir Alispahić.

Alispahić je na kraju za narednu godinu najavio osnivanje nacionalne institucije koja će svakom Bošnjaku, koji želi doprinijeti narodu i domovini, garantirati da njegova patriotska ljubav neće biti zloupotrebljavana i iskorištavana, te da će bošnjačka budućnost u ovoj instituciji imati roditeljsko utočište i izvorište.

Pred sam kraj ove tribine a prije nego su uslijedila pitanja posjetilaca upućena ovom cijenjenom gostu, ispred Medžlisa I Z Sanski Most istome je uručen poklon odnosno jedan komplet DVD Kur'an audio sinhroniziran na Bosanski jezik koji je produciran u organizaciji ovog Medžlisa  a u znak priznanja za Alispahićev  doprinos u afirmaciji bošnjačkih prava i islamskih vrijednosti. Kako su ovoj tribini prisustvovali i autori ovog DVD-a Senad Kubat Ii Nevres ef. Softić, poklon je uručio jedan od autora, Senad Kubat.(OKC-Atis/SenK.)

VIDEO pogledajte OVDJE!

Podijeli