Oznaka: pa i nihilizmom odgovornih subjekata za zaštitu historijskih spomenika kada dozvoljavaju iskrivljivanje historijskih èinjenica