Trnova

trnova_fotossinanovic

DŽEMAT TRNOVA

Sjeveroistočno od Sanskog Mosta i samo 5 km udaljeno od centra grada, u pitomoj i plodnoj ravnici, na obalama rijeke Sane smjestio se džemat Trnova. Po veličini teritorija, kao i po broju domaćinstava (250), spada u red srednje naseljenih mjesta na području općine Sanski Most. Prva džamija u ovom Džematu izgrađena je 1938. godine i bila je locirana na prostoru harema današnje nove džamije, a koja je 1992. godine, nakon barbarskog paljenja i rušenja, ponovo izgrađena i stavljena u funkciju u ljeto 2009. godine.

Džamija odnosno njen centralni molitveni prostor sagrađena je sa svim potrebnim pratećim sadržajima: pristupnim dijelom, abdesthanama i mektebom. Minaret je postavljen tako da se na njega naslanjaju popratni sadržaji. U prizemlju pratećih objekata nalazi se: gasulhana, sanitarije, kotlovnica i šadrvan, a na spratu su prostorije koje se mogu staviti u funkciju čajne kuhinje, kancelarije i musafirhane. Ukupna tlocrtna površina objekta iznosi 303,20 m2, dok je centralni molitveni prostor površine 200 m2, a mahfil 58,20 m2.

Da bi se došlo do ovako impozantnog objekta, valjalo je obezbijediti pozamašna finansijska sredstva prvenstveno putem vlastitih priloga u novcu, kao i ličnog radnog angažmana naših džematlija. Hiljade radnih sati ugradili su Trnavci u izgradnji ovog objekta, radeći gotovo svako-dnevno, zanemarujući svoje privatne obaveze.

Finansijski pokazatelji govore da je izgradnja džamije, s uređenjem cjelokupnog kompleksa koštala blizu milion maraka, uz napomenu da je u tom iznosu ukalkulisana i preračunata vrijednost izvedenih radova u vlastitoj režiji.

Džamiju je otvorio Mujadžić Husein koji je i najveći vakif džemata.

U džematu se obavljaju dnevni namazi, džuma-namaz, mektebska pouka za djecu, bajram-namazi, ramazanske aktivnosti, vjerska pouka za odrasle kao i mnoge druge vjerske aktivnosti koje su veoma dobro posjećene.

Vakufsku imovinu ovog džemata, pored džamije i pratećih sadržaja, čine još i imamski stan, četiri parcele koje se koriste kao stara mezarja, kao i parcela od oko 4 dunuma koja se koristi kao novo džematsko mezarje te oko 15 dunuma obradivog zemljišta. U džematu se nalazi i jedno turbe, poznato kao „Alijino turbe“.

Stalnu imamsku službu u ovom džematu su obavljali sljedeći imami: Hasan ef. Bašić, Muhammed ef. Ćeman, Osman ef. Halilović, Ishak ef. Alikić, Muhammed ef. Alihodžić, Mustafa ef. Brka, Šerif ef. Mustafić, Zuhdija ef. Karaga, Atif ef. Vučkić, Ramiz ef. Mujkić i Elmedin ef. Mujkić, sadašnji imam džemata.

U značajne ličnosti iz društvenog života, koje su rođene u ovom džematu, spadaju prof. dr. Zilhad Ključanin i dr. medicine Eniz Šabanović.

Svake godine u maju mjesecu, u džematu Trnova, održava se manifestacija pod nazivom „Sjećanje na maj 1992. godine“. U tom periodu su Srbi ušli u selo i do temelja ga popalili, a stanovništvo protjerali, od kojih su neki završili u zloglasnim logorima Keraterm i Manjača a neki ubijeni.

Podijeli