Otkrića: Elektro-impulsi oživljavaju sjećanja

    Medicinski istraživači i ljekari bolnice Weastern u Torontu u Kanadi otkrili su da procedura stimuliranja mozga, primjenjivanja u slučajevima liječenja osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti i nekih drugih oboljenja, može pomoći vraćanju memorije kod senilnih pacijenata.

    Saznanja do kojih su došli pomalo slučajno, rezultat su stimuliranja dijela mozga, poznatog pod nazivom hipotalamus, električnim impulsima u nadi da bi na taj način mogli regulirati apetit pedesetogodišnjeg  abnormalno gojaznog pacijenta.Suština tehnike nazvane  “duboka stimulacija mozga”  je korištenje hiruški ugrađene naprave koja električnim impulsom “pogađa” određena područja mozga, dok pacijent ostaje pri svijesti.
 
Doktor Ali Rezai to ovako objašnjava:
 
“Elektricitet je jezik mozga.  Upotrebom elektro-impulsa mi zapravo možemo isključiti ili aktivirati različite dijelove mozga."
 
Tokom primjene tretmana te vrste, desilo se nešto zaista iznenađujuće – pacijent je doživio poplavu sjećanja, vrlo detaljnu, na jedan incident koji mu se dogodio  prije više decenija. 
 
Doktor Andres Lozano kaže:
 
“Taj pacijent govorio je o čemu je razgovarao sa prijeteljima sa kojima je tada bio u parku, prepoznavao je mnoge pojediniosti…. Kada smo povećali intenzitet elektro-impulsa,  njegova sjećanja su bila još detaljnija."
 
 
I kasnijim testovima stimulacije hipotalamusa potvređeno je da se memorija pacijenta oživljava i poboljšava. Nakon tri sedmice konstantnih stimulacija, pacijent je, utvrđeno je provođenjem odgovarajućih testova,  pokazivao znatno veću sposobnosti učenja, odnosno pamćenja.
 
Dubinska stimulacija mozga kao metod najčešće je, inače, korištena u liječenju poremećaja  kontrole pokreta, kao što je Parkinsonovo oboljenje koje se manifestira nekontroliranim drhtanjem i trešenjem. Ta vrsta tretmana primjenjuje se i u slučajevima liječenja pacijenata  koji pate od hroničnog bola i depresije.
 
U okviru ovog otkrića, medicinski istraživači i ljekari sada testiraju mogućnosti da metodom elektro-stimulacije mozga osvježe i povrate memoriju kod pacijenata sa Alzhaimerovom bolešću.
(voanews.com) 
Podijeli