RAMAZANSKA PORUKA SAVJETA REISU-L-ULEME

POVODOM RAMAZANA 1429/2008.

     بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين!

      Polazeći od kur'anskog načela da „su vjernici braća"   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, te od kur'anske naredbe da "se muslimani uvijek drže zajedno" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًاً , kao i od kur'anske zabrane da „muslimani ne budu kao oni koji su se razišli i podijelili nakon što im je sve postalo jasno" وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ , te od kur'anskog upozorenja da „se muslimani međusobno ne isključuju jer će im se tako uspjeh pretvoriti u poraz"  وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ i od kur'anskog poziva da „među muslimanima uvijek bude jedna grupa ljudi koja će pozivati na dobro" وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ;

Nadalje polazeći od sunnetskog načela da "je vjernik vjerniku kao zgrada koja čvrsto stoji" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً,  te od sunnetskog učenja da "čovjek nema vjere dok ne bude volio svom bratu ono što voli samome sebi"  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, kao i od sunnetskog upozorenja muslimanima da „se ne razilaze, jer oni koji su se razišli prije njih, propali su" لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا  i od sunnetske naredbe da "muslimani budu predani zajedničkom dobru nasuprot ličnog interesa" عليكم بالجماعة وإياكم و الفرقة;

     Uvažavajući ustavno načelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da je institucija reisu-l-uleme „simbol jedinstva dina i ummeta", te naglašavajući islamsku tradiciju Bošnjaka da „sloga kuću gradi a nesloga kuću razgrađuje";

     Osjećajući se pozvanim i odgovornim da ukaže na pojave koje kod muslimana izazivaju nemir;

     Izražavajući zabrinutost zbog ne postojanja jedinstva oko bitnih pitanja za opstanak i razvoj naroda i države;

     Vjerujući u blagodati mubarek Ramazana i učeći iskreno dovu da nam Allah Uzvišeni omili jedinstvo na Božjem putu istine i pravde, Savjet reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kojeg čine reisu-l-ulemea, zamjenik reisu-l-uleme, dekan Fakulteta islamskih nauka i  sve muftije na dan 19. šabana 1429, odnosno 20. avgusta 2008. god., objavljuje:

 RAMAZANSKU PORUKU

      1. Mubarek Ramazan je najbolje vrijeme a post je najbolji način da se osnaži  muslimansko bratstvo kroz savladavanje pojedinačnog ega i osobnog interesa što slabi sposobnost Zajednice. „Primjer bratstva muslimana je kao jedno tijelo u ljubavi, samilosti i suosjećanju pa kada je jedan dio  bolestan cijelo tijelo pati od nesanice i groznice" – kaže Alejhisselam. Bratstvo u vjeri je blagodat koja se očituje u međusobnom pomaganju na dobrom putu. Graditi, razvijati i čuvati bratstvo muslimana u različitosti je farz svakom muslimanu i muslimanki.

     2. Jedinstvo sudbine je prednost koja se očituje u međusobnom dogovaranju na putu do zajedničkog cilja. Jedinstvo u različitosti mišljenja je bogatstvo koje snaži Zajednicu. Isto tako, jedinstvo u različitim mogućnostima je pravi put koji drži zajednicu na okupu oko sudbonosnih pitanja za opstanak i napredak. Slobodno i pošteno dogovaranje je uvjet za jedinstvo riječi i djela. Zato se kaže, nemoj ići ispred mene, jer ne znam hoću li te slijediti. Nemoj ići iza mene, jer ne znam hoću li te voditi. Već budi uvijek uz mene, jer znam da te uvijek trebam. Alejehisselam kaže: – Allah je uz čovjeko sve dok je čovjek uz svog brata!  

     3. Nema jedinstva bez pravde i međuljudskog povjerenja. Pravda donosi jedinstvo, kao što odgoj i obrazovanje doprinose pravdi. Da bi ljudi bili sposobni da aktivno sudjeluju u izgradnji društva i države, potrebno je da budu na takvom stupnju obrazovanja koje im omogućava da razumiju pitanja s kojima se suočava njihova zemlja. Potrebno je omogućiti razvoj društvene pravde i jednakopravnosti, a ne pustiti da se neki nezakonito bogate, dok drugi pate zbog siromaštva. Postoji način da se ljudi oslobode od bijede i siromaštva. Svi ljudi treba da imaju jednaku priliku u društvu i svima mora biti dostupno elementarno obrazovanje i nužno zdravstveno osiguranje. U demokratskom društvu pravosuđe mora biti pošteno i neovisno od politike ličnih interesa i isključivih političkih ideologija. Pravedni zakoni se ne donose da bi se kršili, već da bi se štitila ljudska prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast.

     4. Nema jedinstva bez jasne vizije budućnosti. Nije mudro stalno mijenjati glavne pravce u politici tako da narod ostaje u nedoumici gdje treba da ide. Mora postojati vizija naše budućnosti oko koje nema neslaganja. Jer, narod koji nema viziju za svoj opstank i razvoj, osuđen je na propadanje. Sudbina bošnjačkog naroda, ne samo u Bosni i Hercegovini, već ma gdje Bošnjaci bili nije u nadmoćnosti pojedinca i njegovoj ličnoj ambiciji, već u našoj pojedinačnoj sposobnosti da budemo neodvojivi dio cjeline koja zna šta hoće, koja može kad hoće, uz Allahovu pomoć, i koja je jedinstvena u hodu prema jasno određenom cilju.

     5. Rukovodeći se izrekom Hazreti Alije: – Najupućeniji čovjek u duh vremena je onaj kojeg ne iznenađuju događaji njegovog vremena, Savjet reisu-l-uleme poziva sve misleće ljude u bošnjačkom narodu da ih „događaji ne iznenađuju", već da se aktivno uključe u definiranju smisla naše sloge i osmišljavanju naših različitosti u jedinstvu vizije za našu bolju budućnost.

     6. Savjet reisu-l-uleme posebno apelira na imame, hatibe, muallime i vaize da svojom riječju i djelom budu najbolji primjer jedinstva muslimana, posebno u mubarek mjescu Ramazanu.

     7. Savjet reisu-l-uleme poziva muslimanima u domovini i dijaspori da zajednički učimo ovu dovu:  

     Allahu Svemogući, neka ramazanski ibadeti osnaže u nama volju za istinom, pravdom i međusobnim povjerenjem. Osposobi nas, Bože, da volimo brata i da mu oprostimo ako je prema nama grijeh počinio. I obdari nas, Bože, snagom da od brata oprost tražimo ako smo mi prema njemu pogriješili.

    Allahu Sveznajući, pouči nas da vidimo dobro koje je ispred nas a ne zlo koje je iza nas. Nauči nas da govorimo lijepe riječi jedni drugima. Uputi nas, Bože, da nađemo otvoreni put do srca našega brata. Pokaži nam, Bože, znak Tvoje milosti koja će nas voditi do milosti našega brata.

  Allahu Plemeniti, daj da iz tvrdih srca naših poteče bratska ljubav kao što daješ da iz tvrdog kamena voda teće.  Osvjetli nam, Bože, um mudršću koja će nas voditi do hrabrog i istinskog povjerenja. Jer mi znamo da si Ti zadovoljan da živimo u slozi i ljubavi. Ti nisi zadovoljan da živimo u mržnji i zavađi.

  Allahu Milostivi, obaspi nas bereketom Tvoje milosti, Tvoje upute i Tvojeg oprosta kojeg si obećao onima koji se raduju u ibadetima mjeseca Ramazana. Amin!

Podijeli