Zekat

-Hvala Allahu, dž.š., koji u Kur'anu kaže:

Klanjajte namaz i dajite zekat i što učinite od dobra, naći ćete ga kod Allaha dž.š. jer Allah vidi šta vi radite. (El-Bekara, 110)

Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji je rekao: „Osigurajte vaše imetke davanjem zekata!"

 


Kur'ani-kerim nas uči da Zemlja, nebesa i sve što je na njima pripadaju Uzvišenom Stvoritelju. Stvorivši čovjeka Allah, dž.š., mu je sve potčinio i na privremeno korištenje dao. Osposobivši ga za rad darivao ga je mogućnošću sticanja imetka.

Allah dž.š., Svojim nimetima obasipa čovjeka, čini ga imućnim s ciljem da pomogne druge koje On neimaštinom iskušava. Davanjem zekata zahvaljujemo se Milostivom na neizmjernim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa.

S namjerom da izgradi i usavrši ljudsko biće, njegovu ličnost i njegovo poimanje Svevišnji je učinio zekat jednim od pet temelja vjere islama.
Zekatom se čisti imetak, u kome, prema Kur'anu, siromašni imaju svoje pravo, a u isto vrijeme njime se čisti i oplemenjuje ljudska duša, stoga Allah, dž.š., poziva Muhammeda, s.a.v.s.:

Uzmi od imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. I moli za njih, molitva tvoja će ih zaista smiriti. (Et-Tevbe, 103)
Davanjem zekata ljudsko srce se liječi od škrtosti, gramzivosti i tvrdičluka. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam poručuje:

„Tri stvari vode u propast; gramzivost kojoj se prepušta, hir koji se slijedi i samoljublje."

Musliman ne škrtari kad su u pitanju prava drugih jer je imetak sebičnog na ovom svijetu lišen blagoslova i bereketa. U tom smislu Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

„Nema dana u kome ljudi osvanu a da ne siđu dva meleka od kojih jedan govori: Bože, nadoknadi onome ko dijeli, a drugi govori – Bože, uništi onoga ko ne dijeli."

Allah, dž.š., daje blagoslov i bereket imecima onih koji udjeljuju i to im nadoknađuje: Što god udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje. (Sebe’, 39)

Isto tako nam i Muhammed, s.a.v.s., poručuje da izdvajanje propisanog procenta zekata neće umanjiti naš imetak, rekavši:
„Na troje ću vam se zakleti i kazat ću vam hadis pa ga upamtite. – Zekat neće umanjiti imovinu, niti će čovjeku biti učinjeno nasilje pa se on strpi a da mu Allah, dž.š., neće zbog toga povećati ugled, niti će čovjek otvoriti vrata prosjačenja a da mu pri tome Uzvišeni Allah neće otvoriti vrata siromaštva."

Dakle, imetak očišćen zekatom ne umanjuje se, već na takvim halal osnovama, on još više raste, dok vrijednost onoga što udijelimo, kako Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže, može dostići težinu medinskog brda Uhud:
„Uistinu Uzvišeni Allah prima zekat i milostinju i prihvata je Svojom moći, zatim je odgaja kao što neki od vas odgajaju malo ždrijebe sve dok taj zekat ne naraste kao brdo Uhud."

Zekatom oplemenjen imetak, voljom Vlasnika svega, ponekad se umnogostručuje i do sedam stotina puta i više, čemu nas Kur'ani-kerim uči:
Oni koji imanja svoja troše na Allahovu Putu sliče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (El-Bekare, 261)

S druge strane, Allah, dž.š., će onima koji ne daju zekat još na ovom svijetu uskratiti neke Svoje blagodati, što saznajemo iz slijedećih hadisa:
„Nijedan narod neće zanemariti obavezu davanja zekata a da Allah, dž.š., neće taj narod staviti na iskušenje glađu."
„Ljudi nisu nikad zapostavili dijeljenje zekata od svoje imovine a da im Allah, dž.š., zbog toga nije uskratio kišu, i da nije životinja kiša ima nikada ne bi bila spuštena."

Također, Allah, dž.š., onima koji ne daju zekat nagovještava patnju i na ahiretu:
Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. (Et-Tevbe, 34)
Neka ne misle, oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje, da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite." (Ali Imran,180)

Dakle, vjernik, savjesnim i redovnim davanjem zekata čuva svoj iman, osigurava svoj imetak od propasti i štiti sebe od nesreće.
Vjernik zekat daje čim se ispune uvjeti propisani za zekat zato što se ovaj imovinski ibadet može izvršiti tokom cijele godine, ali je kod nas uobičajeno da se on daje uz ramazan jer u ovom mubarek mjesecu Uzvišeni Stvoritelj naše ibadete i dobra djela uvećava i prima ih više nego u drugim mjesecima, kako stoji u Poslanikovoj ramazanskoj hutbi:
„Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu biće primljen kod Allaha, dž.š.."

Draga i cijenjena braćo!

Velika je uloga zekata u formiranju i razvoju društvene svijesti i odgovornosti. Institucijom zekata islam izgrađuje pojedinca i zajednicu.
Shodno sunnetu Muhammeda, s.a.v.s., Islamska zajednica sa šerijatskog gledišta ima pravo i obavezu da organizira prikupljanje zekata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal što čini već duži niz godina.

Od prikupljenih sredstava finansira se rad vjersko-prosvjetnih ustanova, medresa, akademija i fakulteta koje u potpunosti ili dijelom zavise od tog vjerskog davanja.

Nadamo se da ćete i ove godine kao i proteklih godina podržati ovu hairli akciju i molimo Allaha, dž.š., da vas nagradi Svojom neizmjernom nagradom.

Milostivi Allahu, smiluj nam se u ovom mubarek mjesecu, oprosti nam grijehe i zaštiti nas od vatre džehennemske. Podari nam imetak i bereket u njemu, učini nas od onih koji pomažu druge i koji koriste svojoj zajednici. Pomozi nas u činjenju dobra i uvećaj naša dobra djela. Oplemeni naše duše. Primi naše namaze, naš post, naš zekat i sadekatul-fitr i uvedi nas u Džennet, tako ti Tvoje milosti.

Amin, ja Rabbel-alemin!

(rijaset.ba)

Podijeli