Koliko je neko blizak Bogu, toliko je blizak i ljudima

BAJRAMSKA HUTBA

H. hafiz Ismet ef. Spahić, zamjenik reisu-l-uleme

(Begova džamija, 10. Zu-l-hidždže 1429./8. decembar 2008.)

Hvala Allahu, Stvoritelju svih svjetova, na mnogobrojnim blagodatima kojima nas daruje. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda a.s., na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom.

Sjetimo se bosanskih sinova, šehida, koji su na Allahovom putu dali svoje živote, i svih onih koji su s Allahovim imenom preselili u bolji svijet.

Danas je veliki mubarek dan koji nas veže za veličanstvene obrede hadža, klanje kurbana te za najodabranija mubarek mjesta na zemlji, Medinu i Meku.

Hadž je peta temeljna odredba islama, posljednja stepenica na koju vjernik iskoračuje. To je vrhunac takvaluka, svijestiu o Bogu, stalna duhovna veza sa Allahom dž.š., veza koja čovjeka čuva od grijeha, šejtanskih spletki i od širka.

Kao i svi drugi obredi, tako i hadž i kurban su važno odgojno sredstvo za vjernika. Odgajanju čovjeka, učvršćuju njegov iman, pomaže mu da ispuni svoju obavezu datu u ezelu. Vjera pomaže čovjeku da lakše savlada šejtanske prepreke, čini ga snažnijim u činjenju dobrih djela, u savladavanju samog sebe i čuva ga od raznih iskušenja. Prezir drugog, ogovaranje, zavist i mržnja je veliko zlo koje može da zavlada ljudskim srcem i dušom. Takva duša ne može biti dostojna Allahove milosti dok to od sebe ne ostrani. Vjera je data radi ljudske sreće, a ne radi Allaha dž.š. To je sredstvo da se dođe do odgojena čovjeka koji će biti sretan na oba svijeta.
Zar Kur-an jasno ne kaže:
„ Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i molitvu obavljaj, molitva zaista odvraća od razvrata i svega što je ružno.Obavljanje molitve je najveća poslušnost. Allah zna šta radite. „ (Ankebut – 45)

Sreća je radost duše (nefsa) i duha (ruha), to je izbor puta koji vodi Allahu dž.š. i Džennetu. Lahko je živjeti s čovjekom koji je odabrao Allahov put, koji je shvatio da osim ovog svijeta postoji i drugi vječni svijet. Lijep odgoj, lijepo ponašanje i ophođenje s ljudima, istinska skromnost su sredstva pomoću kojih se dolazi do mira i sreće među ljudima.

Skromnost znači biti ponizan pred Allahom dž.š., poznavanje svojih granica i mogućnosti, poznavanje prava drugih koji su oko nas i lijep odnos prema njima. To je bavljenje više sobom i svojim nedostacima, ne drugim. Tu važi izreka: „Svako je dobar, ali ja nisam."To je u duhu hadisa:"Blago onome koga zabave njegove mahane."

Èovjek koji se ne poginje pred Uzvišenim Bogom i njegovim propisima sa svojom iskrenošću i poniznošću je blizak oholu čovjeku. Njegovo srce je tvrdo, nije u stanju da bude lijepo i da nađe put do drugog čovjeka.Toliki ljudi su govorili:
„Koliko je neko blizak Bogu, toliko je blizak i ljudima. Oni koje najbolje ispunjavaju obaveze prema Bogu, oni najbolje postupaju prema ljudima."

Muhammed a.s. je rekao:
„Vjernici su oni od kojih su ljudi sigurni za svoje imetke i svoje živote."

Ovo je ahlak ili moral koji proizilazi iz prave ljubavi i pravog odnosa prema Allahu dž.š. To je istinsko bogatstvo srca i duše i ako ih trošimo ono se sve više povećava, a ako škrtarimo ono nam steže srce i dušu.

Muhammed a.s. kaže: za onu ženu koja uznemirava komšiluk da u njoj nema nikakva dobra i da je od vatre."
Neodgojen, nemoralan, grub i osor čovjek ne voli ni Allaha dž.š. ni ljude.
Muhammed a.s. je obavješten da će se u Džehennemu naći svaki onaj koji svojim jezikom, rukama i ponašanjem uznemirava ljude, koji je uvredljiva govora i tvrda srca, prenosi Buharija.

Navedene osobine su propast čovjeka, njegovo gubljenje ljudskosti i morala. Pravi su zločini ako ih čovjek čini u ime vjere i ako ih čini učen čovjek, čovjek vjere. Mora se biti pravedan prema svemu, jer zemlja i nebesa opstoje na pravednosti i ispravnim postupcima

Ni o kome se sud ne može donositi na osnovu sumnje, predpostavke ili nećeg drugog. Ukoliko nešto nije jasno kao sunce, ne smije se žuriti sa donošenjem suda o nekome. Da bi se moglo reći da je neko uprljao svoju čast i dušu, za tako nešto mora postojati jasan dokaz. U protivnom učinio je još veći grijeh i potvoru.

Muhammed a.s. kaže:
„Vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi ljudi."

Dalje kaže:
Ljubav prema Allahu dž.š. je moj oslonac, zikrullah je moj najbolji razgovor, pouzdanje u Allaha dž.š. je moja riznica, znanje je moje oružje, strpljivost je moja zaštita, zadoovoljstvo u imetku je moje bogatstvo, iskrenost je moj štit, a u namazu je moja najbolja radost."

Ovo su temelji sreće i mirnog života.
Hasan Basri kaže:
„Pravi čovjek ne čini nepravdu ni onome koga mrzi, druge ne ponižava i neomalovažava, ne zavidi i ne ogovara ljude."

Napojimo dušu na riječima koje je Muhammed a.s. izgovorio na smrtnoj postelji:
„Budite milostivi jedni prema drugima, vi ste braća i sestre. Oslanjajte se jedan na drugog kao cigle u zidu.Budite pravedni i čuvajte svoju dušu od zuluma i nepravde. Ne sijte mržnju, nego ljubav. Ako sam koga šta uvrijedio ili ako sam dužan nekom, molim ga da mi oprosti, bilo je nehotice."

Allah dž. Š. je svakom stvorenju odredio njegova prava i od svakog traži da ih poštuje. Postoje prava koja imamo prema samim sebi, svojim roditeljima, svojoj ženi, našoj djeci, braći, sestrama, komšijama prijateljima, pa čak i neprijateljima. Kao što ljudi imaju svoja prava i životinje imaju svoja prava. Nikada se ne smije zaboraviti hadis u kojem Muhammed a.s. kaže:

"Na sudnjem danu ljudi će biti dovedeni goli, neobrezani i bez ičega pored sebe. Potom će Allah dž.š., na način da ga svi čuju, reći: Vlast, imetak i moć pripadaju meni i ja sam onaj pred kojim će se polagati račun. Danas ni jedan stanovnik Džehennema neće ući u Džehennem sve dok ne povrati svoje pravo koje ima kod nekog od stanovnika Dženneta. Prvo će uzeti ono što mu pripada, a zatim će ući u Džehennem. Danas ni jedan stanovnik Dženneta neće ući u Džennet dok ne povrati svoje pravo koje ima kod nekog od stanovnika Džehennema. Ja ću svidjeti račun čak i za jedan šamar" (Ahmed – Mesud)

Dalje je Muhammed a.s. rekao:
„Èovjek će na Ahiretu shvatiti ovo:Kad bi bio na sedždi od rođenja do smrti, to bi bilo veoma neznatno za postizanje Allahovog zadovoljstva
."( Ahmed-Mesud)

Molimo te Allahu dž.š. da mubarek dani, sa svojim ibadetima očiste naše duše, oplemene naša srca, da nam poklone sreću i suživot i podare mir na zemlji.
Molimo Allaha dž. Š. da nas ujedini i zbije naše redove jednih prema drugima.

Muslimani Španije su nestali nakon osam vjekova zbog nejedinstva, a ne zbog toga što nisu imali bogatih ili učenih pojedinaca.
Ovo je vrijeme zajedničkog i timskog rada, povjerenja jednih u druge, velikih odricanja za druge.

Izlaskom iz džamija podijelimo bajramsku radost međusobno s našim porodicama, komšijama, prijateljima, posjetimo mezarluke naših umrlih, a posebno šehitluke.

Milostivi Allahu,
Učvrsti nas u našoj vjeri,
Èinjenju dobrih djela, a sačuvaj loših,
Uputi našu djecu i omladinu da budu i islamu.

Allahu milostivi
Podari bolesnim zdravlje,
Siromašnim opskrbu,
Prognanim njihov povratak,
Pordicama šehida sabur i lijep život,
Našoj domovini mir i napredak,
Obogati naše prvake mudrošću i hrabrošću,
Našu ulemu čvrstom vjerom i znanjem.

Allahu dž.š.
Očisti ljudima srca od mržnje i zla,
Napuni ih tvojom milošću i svjetlom,
Uputi nas na pravi put tokom milost u ovom danu.

Braćo i sestre,
U ime reisu-l-uleme i u moje ime želim svima vama sretne, hairli, radosne i berićetne mubarek dane bajrama, moleći Allaha dž. š. da vam da svako dobro na oba svijeta.
Molim Ga da primi vaše ibadete, vaše kurbane i vaše dove koje mu upučujete.

Sa ovog časnog mjesta želim selamiti i bajram čestitati svima vama, a posebno prognanim, bolesnim, nemoćnim, šehidskim porodicama i roditeljima šehida, našim borcima i vojnicima.

Posebne čestitke upućujemo našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i dijaspori, te svim muslimanima u domovini i cijelom svijetu riječima:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Podijeli