Oživljena ideja termoelektrane u Kamengradu

Jedna od zanimljivih tačaka koja će se naći na dnevnom redu narednog zasjedanja općinskog vijeća Sanski Most je prijedlog odluke o pokretanju inicijative za realizaciju pripremnih aktivnosti na projektu izgradnje termoelektrane u Kamengradu. Time se, u svjetlu buduće izgradnje elektroenergetskih potencijala na području općine Sanski Most, nastoji aktuelizirati ova ideja i projekat čija bi realizacija imala veliki značaj za općinu. Lokalna vlast u Sanskom Mostu pokrenula je inicijativu pri višim razinama vlasti vezanu za realizaciju projekta izgradnje termoelektrane u naselju Kamengrad snage sa dva termobloka snage od po 215 megavata.  Riječ je o projektu o kojem se razmišljalo u proteklim decenijama, a buduća termoelektrana bi kao pogonsko gorivo koristila bogate zalihe kamenog uglja kamengradskog bazena. Inače, pomenuta termoelektrana je uvrštena u planirane elektroenergetske projekte u Federaciji BiH još u periodu prije rata. Eventualna realizacija ovog projekta imala bi višestruki značaj za ekonomski razvoj općine Sanski Most, ali i šire. Sem proizvodnje električne energije, izgradnja termoelektrane bi mogla riješiti i pitanje toplifikacije grada, te pokrenuti realizaciju još nekih privrednih projekata u kojima bi se kao sirovinska baza koristili nus proizvodi ovog energetskg projekta. Misli se na proizvodnju cementa, opekarskih i keramičkih proizvoda, te na eventualnu izgradnju plasteničkih kapaciteta za poljoprivrednu proizvodnju. Inače, sirovinski potencijali kamenog uglja na području općine Sanski Most procjenjuju se na 175 miliona tona. Prijedlog pomenute inicijative podrazumijeva izradu informativnog materijala, izradu predstudije izvodljivosti te vođenje i pripremanje pripremnih i drugih aktivnosti prema nadležnim institucijama viših razina vlasti.
 
(sanskimost.gov.ba)
Podijeli