NAJSTARIJI MUSHAF NA SVIJETU

quran
Normal 0 21 Priča o tome kako je Osmanov r.a. Mushaf došao u Taškent vrlo je neobična. Nakon smrti Osmana r.a. smatra se da je Alija r.a. odnio Mushaf u Kufu, u današnji Irak. Sedam stotina godina kasnije, kada je osvajač Centralne Azije, Timerlan, razorio region, pronašao je Kur’an i odnio ga kući kako bi uljepšao svoj predivni glavni grad, Samarkand. Tu je bio preko četiri stoljeća, sve dok Rusija nije osvojila Samarkand 1868. godine.

Normal 0 21

NAJSTARIJI MUSHAF NA SVIJETU  

  

  

Priča o tome kako je Osmanov r.a. Mushaf došao u Taškent vrlo je neobična. Nakon smrti Osmana r.a. smatra se da je Alija r.a. odnio Mushaf u Kufu, u današnji Irak. Sedam stotina godina kasnije, kada je osvajač Centralne Azije, Timerlan, razorio region, pronašao je Kur’an i odnio ga kući kako bi uljepšao svoj predivni glavni grad, Samarkand. Tu je bio preko četiri stoljeća, sve dok Rusija nije osvojila Samarkand 1868. godine.  

  

U jednom mračnom dijelu uzbekistanskog glavnog grada, Taškenta, nalazi se najstariji mushaf na svijetu. On je podsjetnik na ulogu koju je Centralna Azija nekada igrala u muslimanskoj istoriji – činjenica često zanemarena nakon sedam decenija od nametanja ateizma od strane Sovjeta. Pored biblioteke u kojoj je Kur’an čuvan u starom dijelu Taškenta, poznatom kao Hast–Imam, nalazi se dobro utabana staza od mnogih posjetioca ovom gradu. Muftija uzbekistanski, najviši vjerski vođa, ima svoje sjedište nadomak biblioteke, u dvorištu jedne stare medrese. Odmah preko puta nalazi se džamija kojoj se ne zna ime i podjednako nezapažena Mui–Mubarak medresa, koja udomaćuje rijetko viđenu vlas Poslanika Muhammeda a.s., kao i jako važnu kolekciju istorijskih radova Centralne Azije. “U ovoj biblioteci nalazi se oko 20.000 knjiga i 3.000 rukopisa”, kaže Ikram Ahmedov, mladi asistent muftijinog ureda. “Knjige su pisane o srednjovjekovnoj istoriji, astronomiji i medicini. Takođe se nalaze komentari Kur’ana i knjige iz prava. Ali najstarija knjiga ovdje je Osmanov r.a. Mushaf iz sedmog stoljeća.”  

 Ajeti Kur’ana  

  

Osmanov r.a. Mushaf napisan je u Medini od samog Osmana r.a., trećeg halife. Prije njega, ajeti koje je Allah dž.š. objavio Muhammedu a.s. učeni su napamet ili pisani na dijelovima drveta ili kostima kamila. Kako bi se izbjeglo gubljenje Kur’ana, Osman r.a. je sastavio Kur’an u jednu knjigu. To se desilo 651. godine, 19 godina nakon smrti Muhammeda a.s. Taj nepromjenjivi Kur’an je čuvan u specijalnom staklenom luku ugrađenom u zid jedne sobe. “Kur’an je pisan i na jelenskim kožama,” kaže gospodin Ahmedov. “Pisan je u Hidžazu u Saudijskoj Arabiji, gdje su hidžazski rukopisi slični kufanskim rukopisima. Prenosi se da je halifa Osman r.a. napravio pet primjeraka originalnog Kur’ana. Smatra se da se jedan od tih primjeraka danas nalazi u Istambulu.  

  

Istorijski tekst  

  

Osman r.a. ubijen je od strane pobunjenika dok je čitao Kur’an. Tamne mrlje na pojedinim stranicama Kur’ana, smatra se, da su krv halifina. Taj isti ubica Osmana r.a. bio je uključen u podjeli između šija i sunnija, koji je pocijepao muslimanski svijet sve do danas. Kasnija svađa oko naslijeđa dovela je do rascjepa među sunnijama i simpatizerima Osmanovog r.a. nasljednika Alije r.a.  

Priča o tome kako je Osmanov r.a. Mushaf došao u Taškent vrlo je neobična. Nakon smrti Osmana r.a. smatra se da je Alija r.a. odnio Mushaf u Kufu, u današnji Irak. Sedam stotina godina kasnije, kada je osvajač Centralne Azije, Timerlan, razorio region, pronašao je Kur’an i odnio ga kući kako bi uljepšao svoj predivni glavni grad, Samarkand. Tu je bio preko četiri stoljeća, sve dok Rusija nije osvojila Samarkand 1868. godine. Ruski vladar je tada Osmanov r.a. Mushaf poslao u Sant Petersburg gdje je čuvan u Carskoj biblioteci. Ali, prije Boljševičke revolucije, Lenjin je bio jako zabrinut za pobjedu nad muslimanima u Rusiji i Centralnoj Aziji. Odmah je Mushaf poslao u Ufu, u današnji Baskortostan. I konačno, nakon nekoliko ponovljenih zahtjeva od muslimana Taškenta, vraćen je u Centralnu Aziju 1924. godine. I tu se nalazi do danas. Mnogi muslimani iz islamskog svijeta često navrate da vide Osmanov r.a. Mushaf u dubokom starom Taškentu i jako je čudno zašto je čuvan na tako udaljenoj lokaciji. Najveće blago, najstariji Mushaf, i dalje će u miru da se čuva u srednjovjekovnom dijelu Taškenta.  

 

BBC News

Podijeli