7 savjeta kako govoriti djeci o homoseksualnosti

anti_djece
I Lut – kad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?
Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi! (Kur'an: 7:80-81)

Dovoljno je teško objasnjavati djeci teme kao što su menstruacija ili seksualni odnosi sa islamskog aspekta. Ali, tu se ne treba zaustavljati.

Homoseksualnost je počela biti prihvaćena kao “alternativni životni stil” u posljednjih 10 do 20 godina u Americi i drugdje. Ne samo da je ovakav mentalitet utjecao na odrasle – ono sada utječe na djecu i njihovo gledište na homoseksualnost.

Školsko obrazovanje o seksu generalno uči djecu prihvaćanje homoseksualnosti i poštivanje i/ili toleranciju za to. Nema moralnog upućivanja na ovu temu. Samo neutralno predstavljanje.

O homoseksualnosti, kao i drugim pitanjima o seksualnosti uopće, otvoreno se govori u Kur’anu i sunnetu. Mi, kao roditelji, učitelji ili pojedinci, nemamo opravdanje da ne diskutujemo jasno o ovome sa svojom djecom.

Stoga, savjetnik i islamski aktivista Šahina Siddiqui, pisac Ahmed Sakr, te bivši direktor islamske škole Abdalla Idris Ali daju neke sugestije o tome kako muslimani mogu diskutovati na temu homoseksualnosti sa islamske perspektive.

Savjet #1: Jasno objasnite šta je homoseksualno ponašanje

Ovo može biti neugodno, ali mlađi musliman, čak i onaj koji pohađa islamsku školu, vjerovatno je već čuo o homoseksualnosti na TV-u, novinama, radiju i/ili od prijatelja nemuslimana.
Ovo je, također, važno, jer u mnogim muslimanskim kulturama, nije neuobičajeno vidjeti ljude istog pola kako se ljube u obraz, grle ili drže za ruke. Nijedna od ovih radnji se ne smatra seksualnim na bilo koji način. Zbog toga, dijete ne smije pomiješati istinsko halal pokazivanje ljubavi za svoju braću ili sestre, sa devijantnim seksualnim ponašanjem.
Može vam pomoći da više pročitate na ovu temu prije nego što je pokušate objasniti svom djetetu.

Savjet #2: Recite im šta islam govori o homoseksualnosti, ali s mudrošću

Neće zadovoljiti djecu ako im samo kažete da je to haram, naročito ako su djeca naviknuta na ispitivanja, diskusiju i debatu.
Jedna stvar koju je važno naglasiti jeste da pošto je Allah Stvoritelj ljudi, on koji nas je stvorio ni od čega, on zna najbolje šta su naše istinske potrebe i želje.On također zna šta je dobro i loše za nas. On vidi sve, zna sve i on je Najmudriji i Najmilostiviji. Stoga, činjenica da nam on govori da je homoseksualnost loša, isto kao što nam govori da je konzumiranje alkohola štetno, znači da mi moramo poslušati Njegovo upozorenje.

Ovo se može objasniti na drugačiji način. Naprimjer, ako trinaestogodišnji Hasan sanja da ima svoje vlastito auto jednog dana inšaAllah, možete iskoristiti njegov interes za auta da mu objasnite homoseksualnost, na slijedeći način: Ko poznaje to auto? Ko zna šta uzrokuje probleme sa motorom? Ili ko zna koliko često auto treba pregledati? Očigledno, to su oni koji proizvode to auto, i koji su u priručniku dali garanciju da auto funkcioniše bez problema. Proizvođači auta također znaju kakve stvari vozač ne bi trebalo da radi da ne bi oštetio auto.

Slično tome, Allah nas je stvorio. On zna šta je nama potrebno. On zna kako možemo učiniti naša tijela i razum boljim, on zna šta nam je štetno. On nam je dao ne samo priručnik (Kur’an), nego i model koji treba da slijedmo (Poslanik Muhammed, s.a.w.s.). Ako imamo povjerenja u ljude koji proizvode auta, zašto ne bismo imali povjerenja u Allaha?
Ono što još možete učiniti jeste objasniti štete koje su povezane sa homoseksualnošću. To su: bolesti kao što je SIDA, te činjenica da ovakva vrsta seksualnog odnosa ne unaprjeđuje ljudsku civilizaciju (drugim riječima, homoseksualci ne mogu stvarati potomstvo).
Ova tačka je važna, jer jedan od glavnih ciljeva seksa jeste da se rađaju djeca, tako da bi se nastavio ljudski život. Homoseksualnost ne stvara djecu. To je odnos samo zbog zadovoljstva, koji ne samo da nije prirodan, nego vodi u bolesti i smrt.
Također, možete citirati Kur’an u svojoj diskusiji. Slijede ajeti koji govore o tome:
7: 80-84
11: 74-83
15: 61-75
21: 74-75

26:160-175
27: 54-58
29: 28-35

37:133-138
54: 33-39
66: 10

Savjet #3: Dajte djeci da napišu rad na ovu temu

Ako su vam djeca tinejdžeri, dajte im da naprave istraživanje na ovu temu i napišu rad o homoseksualnosti. Nabavite knjige koje govore sa islamskog aspekta. Ovo je dobar način da oni shvate koncept, a ko zna – možda u toku svog istraživanja nađu još jedan dobar razlog zašto je homoseksualnost štetna.

Savjet #4: Razjasnite da se ljudi ne rađaju kao homoseksualci

Mi smo takvi rođeni, glavni je argument nekih homoseksualaca. Ovo nije tačno.

Oni prebacuju krivnju na Boga, kaže Sakr. Ako je to tačno, zašto je Bog poslao zemljotres narodu Lutovom u (sjevernom) dijelu Palestine, pošto su oni bili prva grupa ljudi koji su počeli prakticirati homoseksualizam.

Kada bi ljudi bili rođeni kao homoseksualci, Allah koji je Najmilostiviji, ne bi uništio zajednicu Poslanika Luta. Ovi ljudi imali su priliku da se promijene. Medjutim, nisu se promijenili i Allah ih je uništio. Ovo je test koji nam šejtan podmeće.

Savjet #5: Napravite razliku između želja i djelovanja

Treba naglasiti da neki ljudi mogu imati želju da se upuste u homoseksualni seks, ali to ne znači da ga moraju i učiniti. U islamu, kažnjava se za djelo, a ne za osjećanja.
Allah nas ne drži odgovornim za naše loše misli sve dok ih ne počnemo praktikovati.

Musliman koji ima homoseksualne želje, ali ih ne ostvaruje, mora da posti i da iskreno traži pomoć i uputstvo od Allaha. On/ona ne smiju da djeluju u skladu sa svojim željama. Što nas dovodi do slijedećeg savjeta.

Savjet #6: Naglasite važnost islamskog praktikovanja u otklanjanju ovakvih želja

Jedini način na koji možemo istinski sačuvati sebe od homoseksualnosti, bilo to samo u fazi osjećanja, ili stvarnoj seksualnoj praksi, jeste da uvijek mislimo na Allaha.
Ovo podrazumijeva slijedeće osnove: namaz, post, dova , itd. Čak i ove osnove, ako ih činimo iskreno i redovno, mogu stvoriti, insha'Allah, prepreku za šejtana.

Naročito je post koristan u kontrolisanju strasti, i preporučuje se postiti ponedjeljkom i četvrtkom.

Također, možemo reći da ako osoba ima ovakve želje, to može biti test od Allaha, kao i primjer toga kako šejtan pokušava da nas odvrati od Allaha.
Uz to, trebalo bi da sebi i svojoj djeci savjetujemo da tražimo utočište od šejtana, riječima: Euzu billahi mineš šejtan ir Radžim (Tražim utočište kod Allaha od prokletog šejtana), kao i čitanjem sure Nas, posljednje sure u Kur’anu.

Savjet #7: Naglasite važnost i održavanje islamskih pravila čestitosti, čak i sa osobom istog pola

Koliko nas gleda TV programe koji prikazuju seksualnu predigru, golicanje i aluzije? Ove vrste ‘nevinih’ prikazivanja seksualnosti su opasne, najblaže rečeno. One unose pogrešne ideje u um, a haram ih je gledati.

Ovdje dolazi spuštanje pogleda.
Također, islamska pravila oblačenja, čak i pred osobom istog pola, su važna. U islamu, naprimjer, muškarac ne smije vidjeti tijelo drugog muškarca izmedju pupka i koljena.
U suprotnosti sa ovim su srednjoškolski časovi tjelesnog odgoja, gdje se muškarci često tuširaju zajedno, obično potpuno goli. Isto se dešava i sa djevojkama. Roditelji i muslimanske zajednice treba da paze na ovakve situacije, koje ne samo da su opasne za islamsku praksu mlađih muslimana, nego ih mogu učiniti žrtvom homoseksualaca.
(IslamBosna)

Podijeli