Sira Vrline Allahovog Poslanika saws (Imam Tirmizi)

muhammed_lewha
O PRSTENU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

48. Enes bin Malik r.a. kazuje:“ Prsten Allahovog Poslanika s.a.v.s je bio od srebra, a njegov kamen iz Abesinije.“

49. Enes bin Malik r.a. kazuje:“ Na prstenu Allahovog Poslanika s.a.v.s je pisalo: Muhammed, Allahov Poslanik.“

50. Enes bin Malik pripovijeda:“ Kada su po naredbi Allahovog Poslanika s.a.v.s. napisana pisma caru Perzije, Bizantije i Abesinije, rečeno mu je:“ Carevi ne primaju pisma bez pečata.“ Tada mu je napravljen prsten od srebra na kojem je pisalo: “Muhammedun resulullah.”

51. Enes r.a. pripovijeda: “Allahov Poslanik s.a.v.s. bi skinuo prsten kada bi vršio nuždu.“

52. Ibn Omer r.a. kazuje: “Allahov Poslanik s.a.v.s. je nosio srebrni prsten, zatim ga je naslijedio Ebu Bekr, pa Omer. Kada ga je naslijedio Osman spao mu je sa ruke u bunar Eris. Na prstenu je pisalo: “Muhammedun resulullah – Muhammed, Allahov Poslanik.“

53. Alija bin Ebi Talib r.a.  pripovijeda: „Allahov Poslanik s.a.v.s. je nosio prsten na desnoj ruci.“

KAKVA JE BILA SABLJA ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S.

55. Enes r.a. pripovijeda: „ Jabuka (balčak) drške na sablji Allahovog Poslanika s.a.v.s. je bila od srebra.“

56.  Talib ibn Hudžejr r.a. prenosi od svoga djeda Mezejda r.a. da je pričao: “Kada je, na dan oslobođenja, Allahov Poslanik s.a.v.s. ušao u Mekku, njegova sablja je bila ukrašena zlatom i srebrom. Talib kaže: Upitao sam djeda: Šta je bilo od srebra? – Jabuka na dršci sablje – odgovorio mi je.“

O OKLOPU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

57. Zubejr bin Avvam r.a. kazuje:“ Na dan uhudske bitke Allahov Poslanik s.a.v.s. obukao je dva oklopa. Kada je pokušao da se popne na jednu stijenu, nije mogao. Oslonio se na Talhu i popeo na stijenu. Tada sam ga čuo da je rekao: “Talha je zaslužio Džennet.“

O KACIGI ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.VS

58. Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: “Kada je, na dan oslobođenja Mekke, Allahov Poslanik s.a.v.s ulazio u Mekku, na glavi je imao kacigu. Neko mu je rekao: “Evo ibn Hatala, uhvatio se za prekrivač Kabe!“, 
„Ubijte ga!“, naredio je Poslanik s.a.v.s.

(Ibn Hatal se zvao Abdul Uzza. Nakon primanja islama predio je ime u Abdullah i pisao je objavljene kur'anske ajete. Ubio je svoga slugu muslimana, odmetnuo se od islama i pobjegao u Mekku, gdje je iznajmio dvije pjevačice koje su pjevale rugalice o Poslaniku s.a.v.s. i muslimanima. Zbog toga su Ibn Hatal i još troje ljudi bili izuzeti iz općeg pomilovanja. Ibn Hatal je zatražio utočište u Kabi i uhvatio se za prekrivač Kabe. Tu ga je našao Ebu Berze r.a. i ubio između Hadžerul Esveda i Mekami Ibrahima)

O SARUKU ALLAHOVOG POSLANIKA S.AV.S

59. Džabir r.a. kazuje: “Allahov Poslanik s.a.v.s. je ušao u Mekku sa crnim sarukom na glavi.“

60. Ibn Omer r.a. kazuje: “Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. pravio saruk, pustio bi jedan kraj da pada niz leđa.“

O OGRTAČU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S

62. Ebu Musa el-Eš'ari r.a. pripovijeda: “Aiša nam je pokazala krutu haljinku i ogrtač od grube tkanine i rekla: “Allahov Poslanik a.s. je ispustio dušu u ovoj odjeći.“

63. Ubejd bin Halid r.a. pripovijeda: “Kada sam jedanput išao kroz Medinu, čuh glas čovjeka iza sebe: “Podigni odjeću, tako ćeš biti bogobojazniji i čišći!“, ugledah Allahovog Poslanika s.a.v.s. i odgovorih mu: “ Obukao sam ovaj dugi ogrtač?“
„Zar ti ja nisam uzor?“ upita me. Tada vidjeh da mu je odjeća bila iznad nožnih članaka.“

O HODU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S

64. Ebu Hurejre r.a pripovijeda: “Nisam nikoga ljepšeg vidio od Allahovog Poslanika s.a.v.s., kao da mu je lice uvijek bilo obasjano suncem. I nisam vidio nikoga žustrijeg hoda, kao da je pred njim nestajalo zemlje. Mi smo ga sa mukom stizali, a on se nije ni obazirao.“

65. Ibrahim bin Muhamed r.a. jedan od Alijinih r.a. potomaka priča:“ Kada bi Alija opisivao Allahovog Poslanika s.a.v.s. rekao bi: “Išao je žustro, kao da silazi niz brdo.“

KAKO JE SJEDIO ALLAHOV POSLANIK S.A.V.S

66. Kajla r.a. pripovijeda: “Vidjela sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. u džamiji kako sjedi priljubljenih stegana uz prsa i obavijenih ruku oko nogu. Kada sam vidjela kako ponizno sjedi zadrhtala sam od straha.“

67. Abdullah bin Jezid r.a. kazuje: “Vidio sam Allahovog Poslanika , s.a.v.s. kako leži u džamiji stavivši nogu preko noge.“

68. Ebu Seid Hudri r.a. kazuje: “Kada bi sjedio u džamiji, Allahov Poslanik s.a.v.s. bi rukama priljubio koljena uz prsa.“

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK S.AV.S. SJEDIO NASLONJEN

69. Džabir bin Semure r.a. pripovijeda: “Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako sjedi naslonjen na jastuk sa lijeve strane.“

70. Ebu Bekr r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:          
– Hoćete li da vam kažem koji je grijeh najveći?
– Hoćemo, Allahov Poslaniče – odgovoriše.
– Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima!
(Ebu Bekre kaže: “Poslanik s.a.v.s. je bio naslonjen pa se uspravi i reče: “I lažno svjedočenje! I lažno svjedočenje!“)
Allahov Poslanik, s.a.v.s. je toliko puta ponovio zadnje riječi da smo pomislili: “Da hoće ušutjeti!“

71. Ebu Džuhajfe r.a. priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. govorio:“ Ja ne jedem naslonjen.“

72. Fadl bin Abas r.a. pripovijeda: “Došao sam da posjetim Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je bolovao smrtnu bolest. Glava mu je bila povezana žutom mahramom. Nazvah mu selam i on me zovnu:
– Fadle!
– Odazivam ti se Allahov Poslaniče – rekoh.
– Pritegni mi ovu mahramu na glavi.
Kada sam pritegao mahramu, on mi stavi ruku na rame i zatim izađosmo u džamiju.“

Imam Tirmizi (IslamBosna)

Podijeli