Abeceda islamskog prava (1. dio)

ehadet
Šta znači Šerijat?
Šta su ciljevi Šerijata?
Šta su izvori Šerijata?
Kakva je razlika između religije i Šerijata?
Kakav je odnos između Šerijata i etike?
Riječ šerijat literarno znači „korito koje vodi glavnoj struji, mjesto napajanja i cesta ili pravi put.“ Prema ovome značenju riječ šerijat se koristila da se opiše put ili prolaz koji vodi željenom mjestu ili određenom cilju.

Mada su riječ šerijat i njene različite izvedenice spomenute na 5 mjesta u Kur´anu, njena se upotreba posebno raširila tek mnogo kasnije, jer su riječi Islam i din bile mnogo češće korištene za  isto značenje u prvim danima Islama.

Šerijat, konceptualno, označava skup pravila, odredbi, učenja i vrijednosti koje upravljaju život jednog Muslimana. Međutim, ova pravila i odredbe, suprotno onome kako ih opisuju mnogi nemuslimani, pokrivaju svaki aspekt života. Šerijat obuhvaća ibadet (obožavanje), moral, individualni stav i ponašanje, kao i političke, ekonomske, prekršajne i civilne oblasti.

Šerijat je, prema tome, put- kojeg je odredio Allah dž. š. onima koji ga priznaju- koji treba da se slijedi u namjeri da se poluči uspjeh  i na ovome i na onome svijetu.

2.  Šta su ciljevi Šerijata?

U principu, Šerijat  ima za cilj da olakša ljudima teškoće i da im obezbijedi rješenja za njihove probleme.

Šerijat općenito ohrabruje pojedince i zajednicu da budu pobožni i Allahu bliski. Zajednice trebaju da budu u harmoniji i sigurne, sa osjećajem jedinstva i povjerenja i gdje se svi međusobno pomažu, uživaju u onome što je dobro i klone se onoga što je loše i čime Allah nije zadovoljan.

Prvi i glavni među ciljevima Šerijata je zaštita vjere, jer je vjera suština i duh života.

Šerijat takođe štiti život. Nije dozvoljeno nikome da die unaokolo i ubija druge ljude ili im nanosi bilo kakvu štetu. Krv drugih je sveta, i jedan od najtežih grijeha u Islamu jeste ubistvo nevina čovjeka.

Šerijat se takođe bavi zaštitom razuma. Musliman treba da bude razborit cijelo vrijeme i da ne konzumira bilo kakve toksične materije, bilo alkohol bilo drogu. Toksične materije su izuzetno štetne po društvo i donose mnogo više štete nego koristi- ako uopšte postoji bilo kakva korist.

Vlasništvo je takođe nešto što je Šerijatom visoko zaštićeno. Prirodno, da bi se imao osjećaj sigurnosti, čovjek mora osjećati da su produkti njegova rada zaštićeni i da nisu objekat krađe ili oštećivanja.

Šerijat je takođe vrlo obziran prema održavanju porijekla jasnim i preciznim. Potomstvo je zaštićeno a time i prijebračne i vanbračne veze zabranjene i kažnjive. Šerijat ne zabranjuje samo blud i preljubu, nego i sve što tome vodi.

3.  Šta su izvori Šerijata?

Glavni izvor Šerijata je Kur´an, literalne riječi Allaha s.w.t. izrečene iz njegove beskrajne mudrosti i znanja. Nakon Kur´ana dolazi Sunnet poslanika Muhammeda s.a.w.s. Sunnet uključuje ono što je Poslanik s.a.w.s. rekao, uradio i potvrdio. Sunnet je zapisan u knjigama Hadisa (izreka ili tradicije). Osim Kur´ana i Sunneta, postoje i neki sekundarni izvori Šerijata kao što su idžma (konsenzus), kijas (analogija), idžtihad ( lično zaključivanje), masleha (javni interes).

4.  Kakva je razlika između religije i Šerijata?

Šerijat se odnosi na skup pravila, odredbi, učenja i vrijednosti koja upravljaju život Muslimana. Šerijat obuhvaća ibadet, moral, lični stav i ponašanje i druge sfere života kao što su politika, društvo, ekonomija, kriminal i građansko pravo.

Prema Islamu, prirodna religija mora doći od Boga da vodi ljude pravim putem. U isto vrijeme, ljudska priroda i glavna ljudska djela su u osnovi ista, bez obzira na vrijeme i mjesto, rasu i dob, ili bilo šta drugo. Ovaj koncept dovodi do zaključka da postoji samo jedna istinska religija koja dolazi od Jednog i Jedinog Boga, koja se sučeljava sa izrazitim ljudskim problemima svih vremena. S druge strane, Islam su naučavali svi poslanici prije Muhammeda s.a.w.s., kao što su Ibrahim, Musa i Isa a.s. Ideja pokornosti jednom Bogu je bila poruka svih poslanika a.s.

Islamski koncept ističe da religija nije samo duhovna i intelektualna nužnost, nego takođe i socijalna i univerzalna potreba. Ona nije tu da zavodi ljude nego da ih vodi.  Ona nije tu da ich ponizi nego da uzvisi njihov moral. Nije tu da im oduzme bilo šta korisno, ili da ich optereti, ili da potisne njihove kvalitete, nego da im otvori neiscrpno blago ispravnog razmišljanja i akcije. Ona neće da ograniči ljude na najuže vidike nego da ih pošalje u široke horizonte istine i dobra. (Hammudah `Abdul-`Ati, Islam in Focus)

5.  Kakav je odnos između Šerijata i etike?

U sekularnim sistemima zakon i etika nisu neophodno povezani. Međutim, etika i Šerijat su u direktnoj vezi; zakon Šerijata pokušava da provede  i podstakne etičke standarde unutar društva. Šerijat se ne može u potpunosti provesti ako nema iskrenosti i ako se on ne uzima kao istinit i jedini put, koji treba da vodi društvo instrukcijama Tvorca svih bića.

Mohsen Haredy

Mohsen Haredy je urednik stranice Ask about Islam na IslamOnline.net. Diplomirao je na Univerzitetu El-Azhar a svoj magisterij iz Hadisa je završio na Univerzitetu Leiden u Holandiji.

Preveo Halil Senusija (islambosna)

(nastaviće se inšaAllah)

.
Podijeli