Lijek za muslimansku stagnaciju i dekadencu (Šejh Nasir el-Omer)

nasir_el_umer
Tako mi Allaha, nema nam života, ni spasa, niti ćemo imati uspjeha, niti ćemo imati ponosa bez iskrenog povratka Allahu dž.š., i bez sprovedbe Njegovog šeri'ata – zakona, propisa, bontona i smjernica! Kad god smo se odbili od Allahovog dž.š., šeri'ata – Allah dž.š., se odbio od nas!

Piše: šejh Nasir el Omer

Nakon govora o sebebima i faktorima koji su muslimane doveli do stagnacije i dekadence, i nakon govora o bolestima i o negativnim posljedicama koje su ti faktori ostavili za sobom – nakon što smo locirali uzroke bolesti ummeta kao i same rane i bolove – valja nam prozboriti i o lijeku za sve navedene boli i bolesti, povodeći se za riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji kaže:
Za svaku bolest postoji lijek; kada lijek padne na bolest čovjek ozdravi, uz Alahovu dž.š., dozvolu!” (Muslim, br.2204.); ili: “Allah dž.š., je dao bolest ali je dao i lijek, i za svaku bolest je dao lijek…!” (Sunen Ebi Davud, br.3874.)

1. Iskreni povratak islamu i sprovedbi Allahovog dž.š., šeri'ata!

Tako mi Allaha, nema nam života, ni spasa, niti ćemo imati uspjeha, niti ćemo imati ponosa bez iskrenog povratka Alahu dž.š., i bez sprovedbe Njegovog šeri'ata – zakona, propisa, bontona i smjernica! Kad god smo se odbili od Allahovog dž.š., šeri'ata – Allah dž.š., se odbio od nas! “Ako Allaha pomognete – pomoći će i On vas!” (Muhammed, 7.) U drugom ajetu stoji: “Ako vi glave okrenete – Allah će druge ljude umjesto vas dovesti, koji se neće ponašati kako ste se vi ponašali!” (Muhammed: 38.) U trećem ajetu se kaže: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve dok oni ne počnu mjenjati sami sebe!” (el-Ra'ad, 11.) Počnimo popravljati i mjenjati sebe i svoje duše ka svemu što je bolje, ispravnije, čistije, sigurnije, obuhvatnije – kako bi nam Allah dž.š., promijenio stanje i hal naš!

2. Borba na Allahovom dž.š., putu, uz naređivanje da se čini dobro, i zabranjivanje da se čini zlo!
Ovo je jedan od najprioritetnijih lijekova za bolesti muslimanskog ummeta. Pitanje koje svi možemo postaviti samome sebi jeste: Da li odgajamo i spremamo sebe i svoju djecu za borbu na Allahovom dž.š., putu? Da li nam je borba na Allahovom dž.š., putu mrska ili draga? Da li odgajamo sebe i svoju djecu na spremnost pogibije i šehadeta na Allahovom dž.š., putu? Odgovor na ovo pitanje ćemo prepustati svakom ponaosob da ga sam odgovori sebi.

Kad smo napustili principe borbe na Allahovom dž.š., putu, hvatajući se kravljih repova – postali smo poniženi, dunjaluk nam je pobjegao, i snašlo nas je ono što nas je snašlo, a poznate su nam riječi imama Malika rhm., koji je rekao: “Zadnjim generacijama ovog ummeta neće valjati ništa osim onoga što je valjalo prvim generacijama ovog ummeta!”

Po čemu su bile poznate prve generacije islama? Najpoznatiji su bili po džihadu i borbi na Allahovom dž.š., putu (bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Hendeku itd…) Stoga, odgajajmo sebe i svoju djecu na ljubavi prema džihadu i borbi na Allahovom dž.š., putu, i na spremnosti na smrt i pogibiju na Allahovom dž.š., putu. Svjedoci smo tome da nam nevjernički nemuslimanski svijet svaki čas kuje zavjere i spletke, i ne zna im se kad će im apetit za nečim proradit, i čitav muslimanski ummet je okružen njima: sa zapada katolička Evropa i Amerika, sa sjevera pravoslavna Rusija, sa istoka hinduistička Indija i budističko-komunistička Kina, i sa juga idolopokloničko-kršćanska Južna Afrika. Nemamo ga kud, ni lijevo ni desno, i valja nam biti u stalnoj pripravnosti – “stoga, sklon'te se kod Allaha!” (el-Zarijat, 50.)

Odgajajte sebe i svoju djecu na principima džihada i borbe na Allahovom dž.š., putu; odgajajmo sebe i svoju djecu na principima naređivanja dobra i odvraćanja od zla; odgajajmo sebe i svoju djecu na principima čojstva i junaštva. Puno nas i naše omladine obične male napore i terete nisu u stanju izdržati, niti mogu izdržavati dužu glad i žeđ, niti mogu trpjeti hladnoću ili vrućinu.

Allahovi dž.š., zakoni su statični i nepromjenjivi – spreman je samo onaj koji se sprema! Ako djecu ostavimo na ovome na čemu su danas (besciljnost u životu, video igrice i televizor, ostajanje do kasno u noć, minđuše muškarcima na uši, sebičnost i neimanje želje za davanjem drugom) – nakon toga nemoj da su nam drugi krivi i nemoj da krivimo ikog drugog osim sebe! Povratimo se Allahu dž.š., i odgojimo se na stalnom džihadu, naređivanju i preporučivanju činjenja dobra i odvraćanju od svake vrste zla!

3. Uzdignuti se, osamostaliti se i osloboditi od psihičke posustalosti!

Psihičko posrnuće i posustalost je razarujuća bolest, koja će nas, ako je se ne oslobodimo, voditi iz pada u pad! Draga braćo, mi moramo biti ponosni ljudi, i moramo živjeti s ponosom, dok su nevjernici ti koji su prezrena i ponižena stvorenja! Ponos je samo kod Allaha, Njegovog Poslanika i kod vjernika – ali, munafici i licemjeri su ti koji to ne znaju (i stalno misle da im ponos leži u tome da se što više udalje od Allaha, Njegovog Poslanika i vjernika; lošeg li rezonovanja! Op.prev.)

4. Jedinstvo muslimana u politici, držanju i stavu, i međusobno pomaganje.

Ovo je i više nego i jasno i nema potrebe da o ovome govorimo mnogo!

5. Vraćanje učenim imamima i spremnoj ulemi njihovog oduzetog položaja u društvu, predajući im kormilo muslimanske lađe u ruke.

Muslimani se slabo druže sa svojom ulemom, što znači da je jedan od lijekova stagnacije i dekadence ummeta sjedenje i učenje pred ulemom i učenim ljudima, i ta velika udaljenost se mora skratiti! Učenoj ulemi se mora povratiti položaj, vođstvo, poštivanje i cijenjenje u društvu, a na tome ćemo poraditi i ako budemo svoju djecu slali u džamijski mekteb gdje će imati prilike družiti se sa imamima i ulemom od kojih će naučiti osnove svoje vjere, od kojih će se okoristiti, i malo po malo rješavati određene probleme ummeta! Zbog ove međusobne odbijenosti i udaljenosti – djece od uleme i uleme od djece – veliki broj i jednih i drugih imaju nerealne poglede na svijet u kojem žive! Ulema ima svoj poseban zadatak kada je ummet Muhammeda s.a.w.s., u pitanju, pa im se zbog toga mora povratiti položaj kojeg su nekada kao iskreni i učeni ljudi uživali, jer se nikog, osim Allaha, nisu bojali!

6.Popravljanje nastavno-obrazovnih programa i metoda, i čišćenje svih sredstava informisanja od fesada i natruha.

Od bitnijih liječničkih sredstava je i reformisanje odgojno-obrazovnih programa i metoda i čišćenje sredstava informisanja od fesada i natruha (TV, radio, internet…). Svjedoci smo tome da su muslimanska sredstva javnog informisanja prepuna fesada i harama (reklamiranje golotinje, bluda, muzike, ubistava, pljački, alkohola, droge…), pa je stoga obaveza svakog onog koji može utjecati na to da na to i utiče i da poštedi naše kuće, oči i uši svega onog što je haram! Kada vidimo ili čujemo nešto što je haram i loše – ako se budemo pitali odmah trebamo zaustaviti ili upozoriti, kako sebe tako i ostale, na pogubnost svega toga! Ne smijemo se predavati, povlačiti niti očajavati; svako od nas je pastir svoga stada, i svako od nas je stražar na tvrđavi islama – ne smijemo dozvoliti da ta tvrđava bude napadnuta s naše strane!

7. Pravilan odgoj familije i briga za njom!

Draga braćo, brinite se za svoje familije; povratite se svojim familijama, i budite svjesni Poslanikovih s.a.w.s., riječi: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoja stada; imam/vođa, je pastir i biće pitan za svoje stado; čovjek je pastir svoje porodice i biće pitan za svoje stado; žena je pastir kuće svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir kuće svoga gazde i biće pitan za svoje stado; svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoje stado!” (Muttefekun ‘alejh)

Istinu je rekao Allahov Poslanik s.a.w.s.! Otpočeo je odgovornost sa vladarem i imamom a završio sa robom i slugom, prelazeći preko oca i majke, i preko muža i žene! Vladar je odgovoran da svoju vladavinu usaglašava sa Allahovim zakonom onoliko koliko može! Otac je odgovoran! Majka je odgovorna! I ne zaboravite da je majka prava škola – “ako je majka spremna i dobra cijela nacija će biti spremna i dobra!”

Trebaju nam dobre i iskrene majke. Treba nam majka koja će biti spremna žrtvovati se na Allahovom dž.š., putu, i koja će biti spremna žrtvovati se na putu ove vjere. Ne trebaju nam majke koje će raditi sve ono što neprijatelji islama žele: da se razgoliti i da joj je sve drugo bude preče od njene familije i kuće! Čuvajte svoje familije kako ih ne bi snašla bolest, a mnoge naše familije boluju: “ako ne znaš da si bolestan – to je loše, ali ako znaš da si bolestan – e to je katastrofa!”

Povratimo ocu i majki njihov položaj u društvu. Ovo je jedan od lijekova za bolest u kojem se nalazi ummet. Kada bi svako od nas izveo iz svoje kuće ljudine – nakon nekoliko godina – imaćemo prilike gledati novu i bolju generaciju ljudi koji će biti spremni da se drže, da budu hrabri i da ovaj narod iskreno predvode! Samo ste vi odgovorni za ono što se čini ili ne čini po vašoj kući, i samo ste vi odgovorni za ono što je u rukama vašim! Koliko ste odgovorni da svojim familijama obezbijedite da jedu i piju i obuku se, još više ste odgovorni da ih odgojite u skladu sa Allahovom dž.š., knjigom, i Njegovom objavom (što nećete moći učiniti ako prvo sebe ne odgojite na taj način!!! Op.prev.) Izgubili smo pravo na državu i pravo na vođstvo onog momenta kada smo izgubili kućno kormilo i vođstvo! Preko daljinskog upravljača drugi upravljaju nama i našim familijama, stoga budite oprezni! Nemojte gledati vatru kako se širi po vašoj kući, već je na vrijeme gasite! Povratite se Allahu dž.š.; bojte se Allaha dž.š., prije nego li nas snađe nešto što i ne znamo kako će teško biti! Ova djeca što hode ulicama su naša djeca a ne kršćanska i vlaška mada im svojim ponašanjem puno liče! Gdje su im otac i majka, i kojim vodama oni plivaju – to samo Allah zna!

Nemojmo kriviti druge za naše porodice. Odgovornost za njihov odgoj je prvashodno naša i u tome je jedan od najvažnijih lijekova za bolesti u kojima se nalazi islamski ummet!

8. Čuvanje našeg društva i zajednice od fesada, šteta i štetočina!

Naše društvo ima raznoraznih šteta i štetočina (a na nama je prvashodno da ispitamo to da nismo mi jedni od njih, pa ako se ispostavi da je to istina onda nam je najpreče da odmah poradimo na sebi i da uklonimo štetočinu iz sebe. Ako tako budemo postupili sa sobom onda ćemo biti u stanju da to radimo i sa ostalima. Ako sebe i svoja loša djela i svoju pokvarenost ne budemo prvo popravili, nećemo moći ništa drugo promijenit. Prljavim rukama ništa ne možemo očistit, pa se zbog toga u abdestu prvashodno čisti srce nijjetom za abdest pa zatim šake – da bi mogli očistiti ostalo tijelo! Op.prev.)

Za kraj ćemo spomenuti dva ajeta u kojima Allah dž.š., kaže:

“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugma neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.” (Alu ‘Imran, 103.)

“Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.” (Alu ‘Imran, 110.)

Preuzeto iz djela:
Esbabu Tehallufil-Muslimin
Šejh Nasir el-Omer, Rijad, KSA

Prijevod s arapskog jezika:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam “Sultanija” džamije
Plav

Podijeli