NE TUGUJ Aid el-Karni

za_ne_tuguj

Da li bi samo vid zamijenio za planinu zlata? Da li bi svoj sluh prodao za dvije poljane pune srebra? Da li bi svoj jezik dao za prekrasne palače i dvorce, i bio nijem zbog toga? Želiš li ruke odsjeći za smaragdne ogrlice?

O ALLAHU

“Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim.” ( Er-Rahman, 29. )

Kada se mora uznemire, valovi nasrnu, oluje nastupe, ljudi na lađi uzviknu: “O Allahu!” Kada se vodič deva u pustinji izgubi, kad putnici skrenu sa staze i karavana zaluta, svi oni dozivaju: “O Allahu!” Kada se desi nesreća, nastupi očaj, jad zavlada, čovjek sav slomljen zavapi: “O Allahu!” Kada se kapije pred prosjacima zatvore i tama prekrije njihova lica, oni poviču: “O Allahu!” Kad nestane staza i puteva, kad zgasnu nade, ljudi dozivaju: “O Allahu!” Kada ti zemlja postane tijesna, i duša se sva skupi, zajecaj: “O Allahu!”

“Sjetih Te se kad nedaća crna ko noć me sazgala,

Kad prašnjavi čador prekrio je lice vremena,

Tvoje ime izgovorih, duša mi zajeca,

I svaka je briga najednom nestala.”

Do Allaha dopire lijepa riječ, iskrena dova , istinski uzdah, nevina suza i bolna patnja. Njemu zorom u dovi pružamo dlanove, ruke širimo šta god nam je potrebno, Njega oči pogledaju kad udes nas pregazi i Njemu molitve šaljemo kad nesreće nastupe. Njegovo ime zazivamo, njime dove i pjesme počinjemo. Sjećanje na Njega srca nam smiruju, duše uspokojava, unosi mir u osjećanja, razboritost povećava i u nama čvrsto uvjerenje, jekin, postojanim čini, Allah je blag prema robovima Svojim.

Allah, ime najljepše, sazdano od slova krasotnih, najiskrenija i najvrednija riječ: “Znaš li da ime Njegovo ima iko!” ( Merjem, 65. )

Allah, najveće bogatstvo, vječnost, pomoć i snaga, uzvišenost, moć i mudrost: “Ko će imati vlast toga dana ?” – “Allah, Jedini i Svemoćni!” ( El-Mu'min, 16. )

Allah! To ime označava blagost i brigu, pomoć i potporu, ljubav i dobrotu: “Od Allaha je svaka blagodat koju uživate.” ( En-Nahl, 53. )

“Koliko god svetih riječi o Tvome veličanstvu da skladamo,

Da si uzvišeniji, uvijek saznamo.

I sva značenja, Gospodaru, s Tobom postaju more beskrajno.”

Gospodaru naš, našu bol zamijeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Bože, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Bože, neka Tvoj nur prosvjetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.

Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši sve spletke šejtanske.

(odabrao Senad Kubat)

Podijeli