Istraživanje pokazalo: 61 posto mladih u FBiH konzumira alkohol

alkoholizam
Istraživanje provedeno na uzorku od 2.970 učenika prvih razreda srednjih škola u Federaciji BiH pokazalo je da je čak 61 posto konzumira alkohol, a šest posto njih je do 16 godine probalo marihuanu, pokazalo je Evropsko istraživanje u školama o konzumiranju alkohola, droga i duhana (ESPAD), provedeno u toku 2008., a čiji su rezultati predstavljeni danas u Sarajevu. Ovo je, po riječima glavne istražiteljice na projektu ESPAD, prof. Aide Pilav veoma zabrinjavajuće. “Činjenice pokazuju da je konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci prilično rašireno među ovom populacijom.

Na ovo utiče veoma laka dostupnost alkohola i droga, okruženje i visoki faktor tzv. “vršnjačke konzumacije”, a što se u društvu tretira kao prihvatljivo ponašanje”, kazala je Pilav. Prevencija i edukacija su, istakao je federalni ministar zdravstva Safet Omerović, jedan od najefikasnijih načina borbe protiv ovih poroka. Zakonski okviri su dobro postavljeni, ali problem je implementacije tih zakona. “Prelazak u adolescentno doba je posebno osjetljiv period i društvo u cjelini ovoj kategoriji mora posvetiti posebnu pažnju.

Vlada FBiH je prošle godine usvojila Politiku mladi i zdravlje, a trenutno radimo na Strategiji mladi i zdravlje”, istakao je Omerović. Visoka dostupnost alkohola, duhana i droga zabrinjava i ministricu obrazovanja i nauke FBiH Melihu Alić. “Moramo brzo i kvalitetno djelovati te mladima pružiti adekvatnu podršku i mogućnost bavljenja različitim aktivnostima poput sporta i umjetnosti, a koje će ih zaokupiti i kreativno razvijati”, istakla je Alić.
Istraživanje su zajedničkim naporima proveli stručni timovi Zavoda za javno zdravstvo FBiH, federalna ministarstva zdravstva, obrazovanja i nauke te Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Pomoć u realizaciji istraživanja pružile su i mnogobrojne nevladine organizacije.

Podijeli