MIZ Sanski Most podijelio stipendije za učenike i studente

stipendije
Izvršni odbor Medžlisa IZ Sanski Mosta, na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj 18. 09. 2009. godine, je donio
O D L U K U
O DODJELI STIPENDIJA ZA REDOVNE UČENIKE I
STUDENTE ZA 2009 / 2010 ŠKOLSKU GODINU
U skladu sa raspisanim Konkursom za dodjelu stipendija, na osnovu ličnih molbi kandidata, te priložene dokumentacije, a na prijedlog Komisije za stipendije, Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most je donio Odluku o dodjeli stipendija redovnim učenicima i studentima za 2009 / 2010 školsku godinu, kako slijedi:

a ) S T U D E N T I:
1.    Kurtović Dženan, Fajtovci, I godina Fkulteta islamskih nauka, smjer imama, hatiba i mualima u Sarajevu…………………………………..  1000,oo KM;
2.    Duranović Jusuf  Čaplje, III godina IPF u Bihaću………..  1000,oo KM;
3.    Seferović Semha, Čirkići, III godina FIN – u Sarajevu…….. 1000,oo KM;
4.    Seferović Dženana, Čirkići, II godina FIN – a u Sarajevu…1000,oo KM;
5.    Hasanbegović Almir, Zdena, I godina IPF – a u Bihaću….. 1000,oo KM;
6.    Zenković  Meho, Sanski Most, III godina IPF- a u Bihaću…1000,ooKM;
7.    Mujkić Elmedin, Sanski Most, I godina FIN- a u Sarajevu..1000,oo KM;

8.    Zlatan ( Ahmeta ) Zlatan, Vrhpolje – Sanski Most, Fakultet Islamskih nauka, Sarajevo. 1000,00 KM

b ) UČENICI :
1.    Ašić Adna, Šehovci, IV razred medrese « Džemaluddin ef. Čaušević « Cazin, odličan uspjeh………………………………………………………………600,oo KM;
2.    Vuković Nura, Husimovci, I razred GHB medrese u Sarajevu,
odličan uspjeh………………………………………………………………600,oo KM;
3.    Batić Kenan, Gorice, I razred medrese « Džemaluddin ef. Čaušević «, Cazin, odličan uspjeh……………………………………………………………….600,oo KM;
4.    Seferović Amina, Čirkići, III razred Karađoz – begove medrese u Mostaru, odlična uspjeh……………………………………………………………….600,oo KM;
5.    Kičin Adnan, Demiševci, III razred medrese « Džemaluddin ef. Čušević « Cazin, odličan uspjeh………………………………………………………………600,oo KM;
6.    Halilović lejla, Sanski Most,I razred medrese « Džemaludin ef. Čaušević « Cazin odličan uspjeh……….………………………………………600,oo KM;
7.    Handangić Abdurahman, Skucani Vakuf  d.o., I razred mederese „Džemaludin ef. Čaušević“ Cazin, odličan uspjeh…………………………………….600,oo KM;
8.    Seferović Selma, Čirkići, III razred medrese « Džemaluddin ef. Čaušević «Cazin, vrlo dobar uspjeh…………………………………………………………..500,oo KM;
9.    Dizdarević Mejrema, Zdena, IV razred JU « Gimnazija « Sanski Most( šehidska porodica ), vrlo dobar  uspjeh…………………………………………500,oo KM;
10.    Handanagić Amina, Skucani Vakuf, d. o., II razred medrese                      „Džemaludin ef. Čaušević « Cazin, vrlodobar  uspjeh ……500,oo KM;
11.    Alagić Armin, Fajtovci, I razred medrese „ Džemaludin ef. Čaušević „ Cazin, vrlo
dobar…………………………………………………………………………………500,oo KM;
12.    Kerić Hajrija,Vrhpolje, I razred medrese „ Džemalidin ef,  Čaušević“ Cazin vrlo dobar uspjeh………………………………………………………………….500,oo KM.

13.  Aida ( Samir ) Osmančević, Slovenija, medresa “Džemaludin Čaušević” Cazin. 500.00 KM
U k u p n o……………………………………………………………………………………………..15.200,oo KM.

Stipendije isplatiti na teret Vjerskoprosvjetnog fonda Medžlisa IZ Sanski Most putem blagajne.

Podijeli