Edukacija ovogodišnjih hadžija iz BiH (+ Plan)

mmekka
U subotu će se u Bihaću održati prvi u nizu ovogodišnjih seminara na kojima će hadžije biti euducirane o propisima hadža, ali i o osnovnim tehničkim uputstvima i detaljima puta. Nakon Bihaća slijede i ostali gradovi, od Banja Luke do Mostara. Ove godine će Muhamed Jusić imati čast da učestvuje kao predavač u timu koji će u organizaciji Ureda za hadž Rijaseta IZ BiH educirati naše hadžije o propisima hadža i dati im osnovna tehnička uputstva i detalje puta. On je zadužen za edukaciju o šerijatsko-pravnim aspektima obreda. Prvi seminar bi trebao biti održan u subotu, ako Bog da, u Bihaću – za hadžije s tog muftiluka.

Tehničku podršku ovogodišnjoj organizaciji hadža pružit će članovi Asocijacije hadžija Zul-Hulefa iz Novog Sarajeva, koji su pripremili mnoga kreativna tehnička rješenja kako bi što bolje educirali naše hadžije, ali i medijski popratili njihov put. Više informacija o pripremama ovogodišnjeg hadža, detaljima samih obreda i kretanju naših hadžija možete naći na njihovoj stranici: http://www.zulhulejfa.ba/

seminari1

Podijeli